LINKI

INSTYTUCJE W REGIONIE

- Urząd Miejski w Przemyślu
- Centrum Kulturalne
- Południowo - Wschodni Instytut Naukowy
- Archidiecezja Przemyska O.Ł.
- Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu
- Towarzystwo Przyjaciół Nauk
- Archiwum Państwowe w Przemyślu
- Starostwo Powiatowe w Przemyślu
- Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu
- Przemyskie Centrum Kultury i Nauki
- Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
- Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
www.przemysl.pl
www.ck.przemysl.pl
www.pwin.c-net.pl
www.przemyska.pl
www.wsd.przemyska.pl
www.tpn.vt.pl
www.przemysl.ap.gov.pl
www.powiat.przemysl.pl
www.tppir.przemysl.pl
www.kultura.przemysl.pl/index.php
www.muzeum.przemysl.pl
www.bolestraszyce.com


BIBLIOTEKI W REGIONIE

- Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu
- Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle
- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
- Krośnieńska Biblioteka Publiczna
- Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Przeworsku
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego
- Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku
- Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu
- Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie
- Biblioteka Państwowej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
www.jaroslaw.pl
www.mbp-jaslo.com.pl/
www.biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php
www.kbp.krosno.pl
www.mbp.lubaczow.pl
www.biblioteka.przeworsk.um.gov.pl
www.bur.univ.rzeszow.pl/
www.prz.rzeszow.pl/biblio/biblio.html
www.biblioteka.sanok.pl
www.mbp.tarnobrzeg.pl
www.biblioteka.tarman.pl
www.wsz.tarnow.pl

BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIE

- Książnica Podlaska w Białymstoku
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku
- Biblioteka Śląska
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
- Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi
- Biblioteka i Ośrodek Informacji Filmowej Państwowej
  Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
 Animacji Kultury w Poznaniu
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
- Książnica Pomorska w Szczecinie
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska
  w Toruniu
- Biblioteki Publiczne Miasta Stołecznego Warszawy
- Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze
www.ksiaznicapodlaska.pl/
www.wimbp.man.bydgoszcz.pl/
www.wbpg.org.pl
www.bs.katowice.pl
www.wbp-kielce.one.pl/
www.wbp.krakow.pl
www.bj.uj.edu.pl
www.hieronim.wbp.lublin.pl
www.wimbp.lodz.pl

www.filmpolski.pl/fp
www.wbp.opole.pl
www.wbp.olsztyn.pl/onas/index.html

www.wbp.poznan.pl
www.wimbp.rzeszow.pl
www.ksiaznica.szczecin.pl

www.bibltor.torun.pl
www.biblpubl.waw.pl
www.wbp.wroc.pl/
www.wimbp.zgora.pl

MEDIA REGIONALNE

- TP SA. Oddział w Rzeszowie
- Radio Rzeszów
- Nowiny
- Super Nowości
- Życie Podkarpackie
http://www.tvp.pl/rzeszow
http://www.radio.rzeszow.pl
http://www.nowiny.pl/
http://www.pressmedia.com.pl/sn/
http://www.zycie.pl/


ADRESY INTERNETOWE DLA BIBLIOTEKARZY


- Serwis inf. dla bibl. i specjalistów informacji - EBIB
- Polski Związek Bibliotek
- Naukowy Uniwersalny Katalog Centralny - NUKat
- Polski Komitet Normalizacyjny
- BN - polskie zasoby sieciowe
- Polskie bibliografie dziedzinowe
- Katalog Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
- Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich KARO
- Biblioteka Sejmowa

http://ebib.info
http://www.biblioteka.koszalin.pl/pzb/
http://www.nukat.edu.pl/
http://www.pkn.pl/
http://alpha.bn.org.pl/screens/mainmenu_pol.html
http://www.bj.uj.edu.pl/var/bibl_dziedz1_pl.php
http://www.fides.org.pl/
http://karo.umk.pl/Karo
http://bib.sejm.gov.pl/

ZASOBY POLSKICH BIBLIOTEK CYFROWYCH

- Federacja Bibliotek Cyfrowych
http://www.fbc.pionier.net.pl/

CZASOPISMA ELEKTRONICZNE

- Spisy czasopism elektronicznych http://www.prasa.media.pl/
http://www.witryna.czasopism.pl/

SERWISY O KSIĄŻKACH

- POLSKA BIBLIOTEKA INTERNETOWA
- Polska Sekcja IBBY
- Empik
- Polska Izba Książki
http://www.pbi.edu.pl/
http://www.ibby.pl
http://www.empik.com
http://www.pik.org.pl/index.html

WYDAWNICTWA   KSIĘGARNIE   ANTYKWARIATY

- Wydawnictwa i księgarnie w Polsce
- Portal Księgarski
- Wydawcy zagraniczni
- Antykwariaty
http://www.bmr.pl/rynek.htm
http://www.wydawca.com.pl
http://www.wirtualnywydawca.pl/

http://www.ksiazka.net.pl/
http://www.ips.com.pl/wydawcy.php
http://www.antykwariat.pl