Przemyska Biblioteka Publiczna
im. Ignacego Krasickiego


Przemyśl, ul. Grodzka 8