KOŁA PRZEMYSKIEGO ODDZIAŁU
KOŁO PRZEMYSKIEPrzemyska Biblioteka Publiczna
ul. Grodzka 8
37-700 Przemyśl
tel. (016) 678- 35-82
e-mail: sbpprzemysl@op.pl


KOŁO JAROSŁAWSKIE

przew. Elżbieta Tkacz

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. J. Makary
37-500 Jarosław
tel. (016) 621-55-77

e-mail: mbp_jaroslaw@interia.pl

KOŁO PRZEWORSKIE

przew. Halina Jasnosz

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 8
37-200 Przeworsk
tel. (016) 648-76-92
e-mail: halinaj@wp.pl

KOŁO LUBACZOWSKIE

przew. Katarzyna Pelc-Antonik

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 18
37-600 Lubaczów
tel. (016) 632-93-52

e-mail: mbp@lubaczow.pl