STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH
ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

Powrót na stronę PBP

K O N T A K T

  Przemyska Biblioteka Publiczna
ul. Grodzka 8

   tel. (16) 678-35-82
   e-mail: sbpprzemysl@op.pl

DRUKUJ:
DEKLARACJA SBP