PRZETARGI

PRZETARGI ARCHIWUM


Przemyśl, dnia 20.03.2014 r.

PBP-V-021/ 3 /14


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Przemyska Biblioteka Publiczna informuje, że na ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie
„Zaprojektowanie i wyposażenie w sprzęt pomieszczeń czytelni i wypożyczalni dla dzieci, wypożyczalni dla dorosłych oraz wyposażenie sali wielofunkcyjnej i pomieszczeń zaplecza w nowym budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 8” do dnia 19 marca 2014 r. do godz. 930 wpłynęły 2 oferty.
Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 250.000,00 PLN.
O godzinie 1000 dokonano otwarcia ofert. Oferty które wpłynęły:

1. BTH SOLIDNI SP. Z O.O.
Adres: 61-838 Poznań ul. Wrocławska 25/3
Cena oferty: 239.837,40 PLN netto 295.000,00 PLN brutto


2. SALON KRZESEŁ I MEBLI BIUROWYCH P.P.H.U. „ EURO-STYL” s. c.
Adres: 35-103 Rzeszów, Al. Bat .Chłopskich 2A
Cena oferty: 196.740,00 PLN netto 241.990,20 PLN brutto

Ponadto Komisja podała do wiadomości, że do dnia 19 marca 2014 r. do godz. 9.30 na rachunek bankowy Zamawiającego wpłynęło wadium od dwóch firm które złożyły oferty.

Zgodnie z art.92 uPzp informujemy, że najkorzystniejsza ofertę złożyła firma nr 2 tj.
SALON KRZESEŁ I MEBLI BIUROWYCH P.P.H.U. „ EURO-STYL” s. c.
Adres: 35-103 Rzeszów, Al. Bat .Chłopskich 2A
Uzyskując maksymalną ilość punktów tj. 100.

Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust.1 pkt 2 uPzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta po upływie 5 dniu od przesłania faksem informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożone oferty otrzymały następująca punktację:

1. BTH SOLIDNI SP. Z O.O.
Adres: 61-838 Poznań ul. Wrocławska 25/3
Cena oferty: 239.837,40 PLN netto 295.000,00 PLN brutto
Łączna punktacja: 87,42 pkt. w tym: za cenę: 57,42 pkt.
za koncepcję: 30,00 pkt.

2. SALON KRZESEŁ I MEBLI BIUROWYCH
P.P.H.U. „ EURO-STYL” s. c.
Adres: 35-103 Rzeszów, Al. Bat .Chłopskich 2A Cena oferty: 196.740,00 PLN netto 241.990,20 PLN brutto
Łączna punktacja: 100 pkt. w tym: za cenę: 70,00 pkt.
za koncepcję: 30,00 pkt.

Dyrektor
Przemyskiej Biblioteki Publicznej
Paweł Kozioł
Przemyśl, 19.03.2014 r.

PBP-V-021/3/14

OGŁOSZENIE


Przemyska Biblioteka Publiczna informuje, że na ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie
Zaprojektowanie i wyposażenie w sprzęt pomieszczeń czytelni i wypożyczalni dla dzieci, wypożyczalni dla dorosłych oraz wyposażenie sali wielofunkcyjnej i pomieszczeń zaplecza w nowym budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 8” do dnia 19 marca 2014 r. do godz. 9.30 wpłynęły 2 oferty.
Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 250.000,00 PLN.
O godzinie 1000 dokonano otwarcia ofert. Oferty które wpłynęły:

1. BTH SOLIDNI SP. Z O.O. Adres: 61-838 Poznań ul. Wrocławska 25/3 Cena oferty: 239.837,40 PLN netto 295.000,00 PLN brutto

2. SALON KRZESEŁ I MEBLI BIUROWYCH P.P.H.U. „ EURO-STYL” s. c. Adres: 35-103 Rzeszów, Al. Bat .Chłopskich 2A Cena oferty: 196.740,00 PLN netto 241.990,20 PLN brutto

Ponadto Komisja podała do wiadomości, że do dnia 19 marca 2014 r. do godz. 9.30 na rachunek bankowy Zamawiającego wpłynęło wadium od dwóch firm które złożyły oferty.


Dyrektor
Przemyskiej Biblioteki Publicznej
Paweł Kozioł
Przemyśl, 07.03.2014 r.

PBP-VI-021/3/14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUPrzemyska Biblioteka Publiczna w Przemyślu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAPROJEKTOWANIE I WYPOSAŻENIE W SPRZĘT POMIESZCZEŃ CZYTELNI I WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI, WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH ORAZ WYPOSAŻENIE SALI WIELOFUNKCYJNEJ I POMIESZCZEŃ ZAPLECZA W NOWYM BUDYNKU PRZEMYSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZY Ul. GRODZKIEJ 8 Numer ogłoszenia: 78660 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Dyrektor
Przemyskiej Biblioteki Publicznej
Paweł KoziołDo pobrania:

- OGŁOSZENIE
- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- ZAŁ. NR 2
- KRZESŁAO TAPICEROWANE

Przemyśl, dnia 14.10.2013 r.

PBP-V-021/ 8 /13OGŁOSZENIEPrzemyska Biblioteka Publiczna informuje, że na ogłoszony przetarg nieograniczony na „Zakup wyposażenia do nowej siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej” na dzień 14.10.2013 r. do godz. 9.30 wpłynęły 2 oferty.
Przed otwarciem ofert poinformowano o wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie wymienionego zadania, jest to kwota 300.000,00 PLN. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 10.00.

OFERTY: 1. Biuro Inżynieryjno-Handlowe ARTUSS Luśnia Artur Adres: 38-400 KROSNO ul. Łukasiewicza 30 Cena oferty: 325.508,43 PLN brutto Firma otrzymała 88,49 pkt

2. SALON KRZESEŁ I MEBLI BIUROWYCH P.P.H.U. „ EURO-STYL” s. c. Adres: 35-103 Rzeszów, Al. Bat. Chłopskich 2A Cena oferty: 288.030,00 PLN brutto Firma otrzymała 100 pkt

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: SALON KRZESEŁ I MEBLI BIUROWYCH P.P.H.U. „ EURO-STYL” s. c. 35-103 Rzeszów, Al. Bat .Chłopskich 2A

Dyrektor
Przemyskiej Biblioteki Publicznej
Paweł Kozioł


PBP-V-021/8/13

Przemyśl, dnia 4.10.2013 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przemyska Biblioteka Publiczna w Przemyślu zawiadamia
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
ZAKUP WYPOSAŻENIA DO NOWEJ SIEDZIBY PRZEMYSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Numer ogłoszenia: 403968 - 2013; data zamieszczenia na portalu UZP: 04.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dyrektor
Przemyskiej Biblioteki Publicznej
Paweł Kozioł

Do pobrania:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
- Zał.1
- Zał. 1A
- Zał 1B

Załączniki nr 2 do SIWZ

PW część rysunkowa:
pdf1, pdf2 , pdf3, pdf4, pdf5, pdf6, pdf7, pdf8, pdf9, pdf10, pdf11, pdf12, pdf12a, pdf13, pdf14, pdf15, pdf16, pdf17, pdf18, pdf19, pdf20, pdf21, pdf22, pdf23, pdf24, pdf 25, pdf26, pdf27, szatnia

PW załączniki:
zał. nr 1 specyfikacja elementów wyposażenie i urządzeń
zał nr 2 - wizualizacja pomieszczenia - sala nr 1
zał nr 3 - wizualizacja pomieszczenia sala nr 1-2
zał. nr 4 - wizualizacja pomieszczenia sala nr 2
zał. nr 5 wizualizacja pomieszczenia sala nr 3
zał. nr 6
zał nr 7 - krzeszło czytelnia
zał. nr 8 - oświetlenie stanowiskowe
zał nr 9 - sofa jednoosobowa
zał. nr 10 - sofa dwuosobowa
zał. nr 11 - lampa stojąca
zał nr 12 - stolik na szachy
zał. nr 13 - szachy
zał. nr 14 - drabina jezdna
zał. nr 15 krzesło
zał. nr 16 - ekspozytor stojący
zał. nr 17 - żaluzja okienna
zał. nr 18 - krzesło komputerowe
zał. nr 19 - krzesło komputerowe - stół
zał. nr 20 - globus
zał. nr 21 - parasolnik
zał. nr 22 - szczegóły frezu ramy
zał. nr 23 szczegły wzoru kutego
zał. nr 24 - rozdzielacze
zał. nr 25 - donica
zał. nr 26 - roślina
zał. nr 27 - sześcian

PYTANIA:

1. Wniosek: W związku z ogłoszonym postępowaniem nr PBP-VI-021/8/13, zwracam się z prośbą o przekazanie na nasz adres email biuro@artuss.com.pl, edytowalnej wersji kosztorysu inwestorskiego.

2. Proszę o podanie wymiarów okien na których będą zamontowane żaluzje.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1. Zamawiający nie dysponuje edytowalną wersją kosztorysu inwestorskiego, wszelkie dane prosimy wpisać ręcznie.

Ad. 2. Wymiary okien w Sali nr 1, nr 2 i nr 3 na których będą zamontowane żaluzje: - wszystkie okna (11 szt.) posiadają wymiar: 115/190.

PBP-VI-021/9/13

Przemyśl, dnia 4.10.2013 r.


OGŁOSZENIE


Przemyska Biblioteka Publiczna informuje, że na ogłoszony przetarg nieograniczony na
Dostawę książek dla PBP w 2013 r.
na dzień 02.10.2013 r. do godz. 9.30 wpłynęła 1 ważna oferta.

Otwarcie nastąpiło o godz. 10.30.

OFERTA:
1. Firma Handlowo-Księgarska
STAŃCZYK Export-Import Mirosław Nowak
37-464 Stalowa Wola, ul. Ściegiennego 32

Dyrektor
Przemyskiej Biblioteki Publicznej
Paweł Kozioł


PBP-VI-021/9/13

Przemyśl, dnia 24.09.2013 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUPrzemyska Biblioteka Publiczna w Przemyślu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest dostawa książek zamówionych przez Zamawiającego do siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej 37-700 Przemyśl przy ul. J. Słowackiego 15.
Numer ogłoszenia: 386782- 2013; data zamieszczenia: 24.09.2013 r.

Poniżej do pobrania zamieszczono:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
- Załączniki:
   Zał. 1A: LITERATURA PIĘKNA
   Zał. 1B: LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
   Zał. 1C: LITERATURA NAUKOWA I POPULARNONAUKOWA

DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zał. 1A. LITERATURA PIĘKNA
Zał. 1B. LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Zał. 1C. LITERATURA NAUKOWA I POPULARNONAUKOWA

Dyrektor
Przemyskiej Biblioteki Publicznej
Paweł Kozioł


PBP-V-021/8/13

Przemyśl, 20 września 2013 r.OGŁOSZENIEPrzemyska Biblioteka Publiczna informuje, że w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dot. „Wykonania projektu mebli na wyposażenie czterech pomieszczeń do biblioteki publicznej w Przemyślu przy ul. Grodzkiej 8” wpłynęły 3 oferty:

Nr 1 – OFFICE PLUS KRAKÓW sp. z o.o - ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa Adres korespondencyjny: ul. Dobrego Pasterza 368, 31-416 Kraków

Nr 2 - KREO STYL Linda Mazur - ul. Hanasiewicza 22, 35-103 Rzeszów

Nr 3 – Julia Olech-Nowak - ul. Boh. Getta 17/50, 37-700 Przemyśl

Dyrektor
Przemyskiej Biblioteki Publicznej
Paweł Kozioł


PBP-V-021/8 /13

Przemyśl, 10 września 2013 r.


Przemyska Biblioteka Publiczna
ul. J. Słowackiego 15
37-700 Przemyśl


.....................................
pieczęć zamawiającego


...........................................
(nazwa i adres Wykonawcy)


ZAPYTANIE OFERTOWEPrzemyska Biblioteka Publiczna zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „Wykonanie projektu mebli na wyposażenie czterech pomieszczeń do biblioteki publicznej w Przemyślu przy ul. Grodzkiej 8”.

Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia podpisania umowy
Kryterium oceny ofert :
- cena - 80%
- inne: termin wykonania - 20%

Ofertę prosimy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Przemyska Biblioteka Publiczna ul. J. Słowackiego15, 37-700 Przemyśl do dnia 17 września 2013 r. do godz. 15.00.

Załączniki: Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.
Rysunek techniczny z zaznaczonymi pomieszczeniami – zał. nr 2.

Dyrektor
Przemyskiej Biblioteki Publicznej
z up. Jadwiga Zybińska

Do pobrania:

- Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.
- Rysunek techniczny z zaznaczonymi pomieszczeniami – zał. nr 2.Przemyska Biblioteka Publiczna
im. Ignacego Krasickiego
Przemyśl, ul. J. Słowackiego 15

L.dz. PBP-V-021/8/13

Przemyśl, dnia 05.09.2013 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 2013, poz. 907) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „ZAPROJEKTOWANIE I WYPOSAŻENIE W SPRZĘT POMIESZCZEŃ CZYTELNI DLA DOROSŁYCH, SALI KOMPUTEROWEJ I HOLLU Z SZATNIĄ W NOWYM BUDYNKU PRZEMYSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ” :

1. Do dnia 4 września 2013 r. do godz. 9.30 wpłynęły 2 oferty:

Nr 1 – OFFICE PLUS KRAKÓW sp. z o.o ul. Słupecka 4/85,02-309 Warszawa Adres korespondencyjny: ul. Dobrego Pasterza 368, 31-416 Kraków
Nr 2 - KREO STYL Linda Mazur 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 22

2. Odrzucone zostały oferty Wykonawców:

Nr 1 – OFFICE PLUS KRAKÓW sp. z o.o ul. Słupecka 4/85,02-309 Warszawa Adres korespondencyjny: ul. Dobrego Pasterza 368, 31-416 Kraków
Nr 2 - KREO STYL Linda Mazur 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 22

Uzasadnienie prawne odrzucenia:
Podstawą odrzucenia ofert Wykonawców jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 2013,poz. 907).

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający odrzuca oferty ponieważ nie spełniały wymogów określonych w SIWZ (pkt. 13 d). W załączonych dokumentach Zał. nr 5. Wykonawcy nie wykazali się, że wykonali co najmniej jedną dostawę stanowiącą zaprojektowanie i wykonanie mebli do obiektów publicznych.


Dyrektor    
Przemyskiej Biblioteki Publicznej    
Paweł Kozioł    

Przemyska Biblioteka Publiczna
im. Ignacego Krasickiego
Przemyśl, ul. J. Słowackiego 15L.dz. PBP-V-021/8/13

Przemyśl, dnia 05.09.2013 r.Zawiadomienie o unieważnieniu przetarguDziałając na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.2013,poz.907) Zamawiający

unieważnia przetarg nieograniczony


na „ZAPROJEKTOWANIE I WYPOSAŻENIE W SPRZĘT POMIESZCZEŃ CZYTELNI DLA DOROSŁYCH, SALI KOMPUTEROWEJ I HOLLU Z SZATNIĄ W NOWYM BUDYNKU PRZEMYSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ”

Uzasadnienie:
Zamawiający unieważnia przetarg nieograniczony ponieważ Wykonawcy nie spełnili wymogów określonych w SIWZ (pkt.13 d) tj. – Wykonawca, który wykonał w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum dwie dostawy o wartości minimum 100 000, 00 PLN brutto, w tym co najmniej jednej, stanowiącej zaprojektowanie i wykonanie mebli do obiektów publicznych wraz z montażem w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że robota/roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki i prawidłowo zakończone. - Zał.nr5.
W załączonych dokumentach Zał.nr5. Wykonawcy nie wykazali się, że wykonali co najmniej jedną dostawę stanowiącą zaprojektowanie i wykonanie mebli do obiektów publicznych.

Dyrektor
Przemyskiej Biblioteki Publicznej
Paweł Kozioł
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przemyśl, dnia 20.08.2013 r.
PBP-V-021/8/13


Przemyska Biblioteka Publiczna w Przemyślu zawiadamia
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
ZAPROJEKTOWANIE I WYPOSAŻENIE W SPRZĘT POMIESZCZEŃ CZYTELNI DLA DOROSŁYCH, SALI KOMPUTEROWEJ I HOLLU Z SZATNIĄ W NOWYM BUDYNKU PRZEMYSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ


Numer ogłoszenia: 333068 - 2013, data zamieszczenia: 19.08.2013

Do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik1