PRZETARGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przemyśl, dnia 30.08.2012 r.
PBP-V-270/ 1 /12


Przemyska Biblioteka Publiczna w Przemyślu zawiadamia
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest dostawa książek zamówionych przez Zamawiającego do siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej 37-700 Przemyśl przy ul. J. Słowackiego 15.
Numer ogłoszenia: 341068 - 2012, data zamieszczenia: 11.09.2012

Poniżej do pobrania zamieszczono:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki:
- Zał. 1A : LITERATURA PIĘKNA
- Zał. 1B: LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
- Zał. 1C : LITERATURA NAUKOWA I POPULARNONAUKOWA


DO POBRANIA

ogloszenie2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

siwz2012
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał.1A
LITERATURA PIĘKNA

zał.1B
LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

zał.1C
LITERATURA NAUKOWA I POPULARNONAUKOWAPrzemyśl 29 września 2011 r.

PBP-V-241/6/11

Przemyska Biblioteka Publiczna informuje, że na ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę książek dla PBP w 2011 r. na dzień 29.09.2011 r. do godz. 9.30 wpłynęło 3 oferty.

Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 1030. Wpłynęły następujące oferty:

1. Przedsiębiorstwo Handlowe LIBERA, B. Bonarek Sp.J. 37-700 Przemyśl ul. Sowińskiego 5
Zadanie Nr 1 - kwota 17.946,37 zł
Zadanie Nr 2 - kwota 6.708,86 zł
Zadanie Nr 3 - kwota 8.070,33 zł

2. Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne, “Książnica Polska” Sp. z o.o. 10-959 Olsztyn pl. Jana Pawła II 2/3
Zadanie Nr 1 - kwota –
Zadanie Nr 2 - kwota -
Zadanie Nr 3 - kwota 7.180,60 zł

3. Platon Sp. z o.o. 01-217 Warszawa ul. Kolejowa 19,21
Zadanie Nr 1 - kwota 14.606,93 zł
Zadanie Nr 2 - kwota 5.604,37 zł
Zadanie Nr 3 - kwota -

Według kryterium “cena”, najkorzystniejszą ofertę przedstawiły firmy:
Na zadanie Nr 1 i Nr 2 najkorzystniejsza ofertę przedstawiła firma Platon Sp. z o.o. 01-217 Warszawa ul. Kolejowa 19,21
Na zadanie Nr 3 najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne, “Książnica Polska” Sp. z o.o. 10-959 Olsztyn pl. Jana Pawła II 2/3


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przemyśl, dnia 5.09.2011 r.
PBP-V-241/ 6 /11


Przemyska Biblioteka Publiczna w Przemyślu zawiadamia
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest dostawa książek zamówionych przez Zamawiającego do siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej 37-700 Przemyśl przy ul. J. Słowackiego 15.
Numer ogłoszenia: 272908 - 2011; data zamieszczenia: 05.09.2011 r.

Poniżej do pobrania zamieszczono:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki:
- Zał. 1A : LITERATURA PIĘKNA
- Zał. 1B: LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
- Zał. 1C : LITERATURA NAUKOWA I POPULARNONAUKOWA


DO POBRANIA

ogloszenie2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

siwz2011
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał.1A
LITERATURA PIĘKNA

zał.1B
LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

zał.1C
LITERATURA NAUKOWA I POPULARNONAUKOWA

L.dz.PBP-V-241/4/10


O G Ł O S Z E N I E


Przemyska Biblioteka Publiczna informuje, że w dniu 21 września 2010 r. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę książek do PBP w Przemyślu w 2010 r. Do przetargu wpłynęła jedna ważna oferta Głównej Księgarni Szkolnej Gajewicz, Gowin, Widłak s.j. 31-534 KRAKÓW, al. Daszyńskiego 16, która została oceniona przez komisję, jako „oferta najkorzystniejsza”.

Dyrektor PBP
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Przemyśl, dnia 30.08.2010 r.
PBP-V-241/4/10


Przemyska Biblioteka Publiczna w Przemyślu zawiadamia
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest dostawa książek zamówionych przez Zamawiającego do siedziby Przemyskiej Biblioteki Publicznej 37-700 Przemyśl przy ul. J. Słowackiego 15.
Numer ogłoszenia: 271644 - 2010; data zamieszczenia: 31.08.2010 r.

Poniżej do pobrania zamieszczono:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki:
- Zał. 1A : LITERATURA PIĘKNA
- Zał. 1B: LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
- Zał. 1C : LITERATURA NAUKOWA I POPULARNONAUKOWA


DO POBRANIA

ogloszenie2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

siwz2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zał.1A
LITERATURA PIĘKNA

zał.1B
LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

zał.1C
LITERATURA NAUKOWA I POPULARNONAUKOWA