Rękopis listu ze zbiorów Przemyskiej Biblioteki Publicznej pochodzący z 1842 r.