KSIĘGOZBÓR BIBLIOTEKI
 
Dzieła I. Krasickiego ze zbiorów PBP    
   Podstawową część zbiorów Przemyskiej Biblioteki Publicznej stanowią książki. Księgozbiór zgromadzony w Bibliotece Głównej liczy 153 475 woluminów, zaś w filiach bibliotecznych - 129 977. Na koniec 2014 roku PBP wraz z filiami dysponowała księgozbiorem w ilości 283 452 woluminów, w tym:

literatura piękna dla dorosłych - 110 282 wol.
literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 48 953 wol.
literatura z różnych dziedzin wiedzy - 113 706 wol.
roczniki - 10 511 wol.
zbiory specjalne - 1 916 jednostek
   
    W księgozbiorze dominują książki wydane po 1945 roku, ale w swoich zbiorach Biblioteka posiada również wiele pozycji XIX-wiecznych i przedwojennych, pochodzących głównie z zakupów antykwarycznych. Znaczącą część zbiorów stanowią czasopisma. Najstarsze z nich pochodzą z XIX wieku, jak wileńskie "Athenaeum" czy "Biblioteka Warszawska". Łącznie Przemyska Biblioteka Publiczna posiada ponad 500 tytułów czasopism bieżących i archiwalnych.
   Obok książek i czasopism Biblioteka gromadzi również zbiory specjalne. Wśród nich znajdują się m. in. listy rodziny Krasickich i cenna kolekcja pocztówek z dawnego Przemyśla.