ADRESY I TELEFONY


PRZEMYSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im I. Krasickiego
ul. GRODZKA 8
37 - 700 PRZEMYŚL

          cetrala: tel. 16 675 16 75 lub 16 678 62 91
          fax 16 675-16-75 w.555
          e-mail: pbp@biblioteka.przemysl.pl

DYREKTOR

dr Maciej Waltoś
Rozmiar: 202 bajtówtel. 16 675 16 75 w. 525

ZASTĘPCA DYR.

Andrzej Skibniewski
Rozmiar: 202 bajtówtel. 16 675 16 75 w. 529

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

główna księgowa: Jadwiga Zybińska
Rozmiar: 202 bajtówtel. 16 675 16 75 w. 547

DZIAŁ ADMINISTRACJI

kierownik: Elżbieta Woźniczka
Rozmiar: 202 bajtówtel. 16 678 39 60 lub 16 675 16 75 w. 546

SEKRETARIAT

Rozmiar: 202 bajtówtel. 16 678 39 60

GŁÓWNY SPECJALISTA
DS. KADR

Anna Mazur
tel. 16 675 16 75 w. 548

DZIAŁ GROMADZENIA
I OPRACOWANIA ZBIORÓW

kierownik:Wiesława Radzanowska
tel. 16 675 16 75 w. 531
tel. 16 675 16 75 w. 530

GŁÓWNY SPECJALISTA
DS.BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ

Anna Siciak
tel. 16 675 16 75 w. 528

DZIAŁ INFORMACYJNO-
BIBLIOGRAFICZNY

kierownik: Katarzyna Bednarz-Soja
tel. 16 675 16 75 w. 501
tel. 16 678 35 82 lub 16 675 16 75 w. 500

CZYTELNIA GŁÓWNA

16 678 35 82 lub 16 675 16 75 w. 500
e-mail: czytelnia@biblioteka.przemysl.pl

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW -WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH

kierownik: Renata Szeliga
tel. 16 675 16 75 w. 503
tel. 16 678 36 52 lub 16 675 16 75 w.502

ODDZIAŁ DLA DZIECI
- WYPOŻYCZALNIA>

kierownik: Maria Wodnicka
tel. 16 678 62 87

ODDZIAŁ DLA DZIECI
- CZYTELNIA

tel. 16 675 16 75 w. 520

FILIA NR 1
ul. Kosynierów 1


tel. 16 670 98 87

FILIA NR 2
ul. K.Opalińskiego 11a


tel. 16 679 03 80

FILIA NR 4
ul. S.Konarskiego 5


tel. 16 678 54 95

FILIA NR 5
ul. Ofiar Katynia 17


tel. 16 675 90 29

FILIA NR 6
ul. J.Słowackiego 94

tel. 16 677 64 06
e-mail: filia6biblioteka.przemysl@interia.pl

FILIA NR 7
ul. H. Wieniawskiego 28


Rozmiar: 202 bajtówtel. 16 679 05 09

FILIA NR 8
ul. Świętego Jana 4


tel. 16 670 85 84

REDAKCJA
"PRZEMYSKIEGO PRZEGLĄDU
KULTURALNEGO"


Rozmiar: 202 bajtówtel. 16 675-16-75 w. 541
e-mail: ppk@biblioteka.przemysl.pl

STOWARZYSZENIE
BIBLIOTEKARZY POLSKICH
ZARZĄD ODDZIAŁU

przewod.:Katarzyna Bednarz-Soja
tel. 16 675 16 75 w. 501
e-mail: sbpprzemysl@op.pl

PRACOWNICZA KASA
ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA przy Przemyskiej Bibliotece Publicznej

tel. 16 675 16 75 w. 500
e-mail: pkzp@biblioteka.przemysl.pl