DZIAŁY BIBLIOTEKI

DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW
kier. Wiesława Radzanowska
tel. 16 675 16 75 w. 531


DZIAŁ INFORMACYJNO - BIBLIOGRAFICZNY
kier. Katarzyna Bednarz-Soja
tel. 16 678 35 82 lub 16 675 16 75 w. 500

Za pośrednictwem Działu Informacyjno - Bibliograficznego, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, można sprowadzić książki i czasopisma z innych bibliotek na terenie Polski.

Działalność informacyjną prowadzą odpowiednio do swoich możliwości wszystkie agendy i placówki Biblioteki, które posiadają bezpośredni kontakt z czytelnikiem.
Komórką wyspecjalizowaną i koordynacyjną w tym zakresie jest Dział Informacyjno - Bibliograficzny.

Zakres usług informacyjnych PBP obejmuje:

 • informacje o własnym zasobie bibliotecznym
 • informacje rzeczowe na określony temat
 • informacje bibliograficzne
 • informacje o tematyce regionalnej

  Informacje udzielane są w oparciu o warsztat bibliograficzny, na który składają się:

 • zbiory biblioteczne
 • katalogi książek i czasopism
 • kartoteki
 • internet
 • program informacji prawnej "LEX"


 •      


  CZYTELNIA GŁÓWNA

  kier. Katarzyna Bednarz-Soja
  tel. 16 678 35 82 lub 16 675 16 75 w. 500

  Czytelnia Główna gromadzi i udostępnia:

 • leksykony, encyklopedie, słowniki, informatory, kompendia, opracowania monograficzne z różnych dziedzin wiedzy
 • klasykę literatury polskiej i obcej
 • czasopisma naukowe, popularnonaukowe, gazety
 • dzienniki urzędowe (bieżące i z lat poprzednich)
 • dokumenty życia społecznego dotyczące Przemyśla i regionu


 •      


  DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
  - WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH

  kier. Renata Szeliga
  tel. 16 678 36 52 lub 16 675 16 75 w. 503

  Wypożyczalnia dla Dorosłych obsługuje czytelników dorosłych oraz młodzież powyżej 15 roku życia, którym wypożycza na zewnątrz:


 • pozycje z literatury pięknej polskiej i obcej
 • lektury szkolne z zakresu szkoły średniej
 • książki naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy

  Wypożyczalnia jest ogólnodostępna, a korzystanie ze zbiorów bezpłatne. •      


  ODDZIAŁ DLA DZIECI - CZYTELNIA

  kier. Maria Wodnicka
  tel. 16 675 16 75 w. 520

  Czytelnia dla Dzieci gromadzi i udostępnia:


 • książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy dostosowane do potrzeb młodego czytelnika
 • lektury szkolne
 • czasopisma dziecięce i młodzieżowe
 • kasety video z programami edukacyjnymi i filmami dla młodego widza

  Czytelnia jest ogólnodostępna, a korzystanie ze zbiorów bezpłatne. • ODDZIAŁ DLA DZIECI - WYPOŻYCZALNIA

  kier. Maria Wodnicka
  tel. 16 678 62 87


  Wypożyczalnia dla Dzieci obsługuje czytelników do lat 15, którym wypożycza na zewnątrz:


 • bajki, baśnie, legendy, opowiadania dla najmłodszych
 • lektury szkolne
 • pozycje z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży
 • książki fantastycznonaukowe i fantasy
 • książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy

  Wypożyczalnia jest ogólnodostępna, a korzystanie ze zbiorów bezpłatne.

  Czytelnicy korzystający z Wypożyczalni dla Dzieci otrzymują specjalne legitymacje (opłata 2 zł.), w związku z elektronicznym zapisem wypożyczeń.