PROJEKT GENERACJE-KREACJE


http://cpcd.pl/generacje-kreacje

Trzecia edycja programu
GENERACJE – KREACJE. SZTUKA W DIALOGU POKOLEŃ


W maju br. Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom rozpoczęła w naszym mieście trzecią edycję projektu pn. Generacje – kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń. W projekcie, podobnie jak w latach ubiegłych, udział wzięli seniorzy z Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek”. Celem projektu była integracja najstarszego i najmłodszego pokolenia mieszkańców naszego miasta, jak również budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez wspólne aktywne i twórcze spędzanie czasu, które sprzyja przekazywaniu treści związanych z obyczajami, tradycją i kulturą.
W tej edycji chcieliśmy, poprzez uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, warsztatach muzycznych, plastycznych i teatralnych zwrócić szczególną uwagę na znaczenie przyjaźni, wartości, która pozwala na budowanie szczególnych więzi międzyludzkich.
Zwieńczeniem projektu i efektem wspólnej pracy była inscenizacja przygotowana przez uczestników programu zatytułowana W STRONĘ PRZYJAŹNI, którą przedstwiono 10 grudnia w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli, gdzie eksponowane były również prace plastyczne uczestników projektu oraz wystawa fotograficzną ilustrująca wspólne działania seniorów i dzieci.
Mamy nadzieję, że zapoczątkowane w ramach projektu Generacje – kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń działania będą zachętą do kontynuacji w Przemyślu podobnych programów w przyszłości.
Kolejna edycja PROJEKTU GENERACJE- KREACJE.SZTUKA W DIALOGU POKOLEŃ W PRZEMYŚLU

    W grudniu zakończyła się kolejna edycja projektu Generacje – kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń realizowana w Przemyślu z inicjatywy Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, znanej z kampanii czytania oraz działań na rzecz wychowania zdrowego emocjonalnie społeczeństwa.
    Przypomnijmy, że realizację pilotażowego projektu Fundacja ABCXXI... rozpoczęła w 2010 roku w czterech polskich miastach, m.in. w Przemyślu. Wzięli w nim udział seniorzy z Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek”. Celem projektu była integracja najstarszego i najmłodszego pokolenia mieszkańców naszego miasta, jak również budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez wspólne aktywne i twórcze spędzanie czasu, które sprzyja przekazywaniu treści związanych z obyczajami, tradycją i kulturą. Podejmowane inicjatywy miały pokazać dzieciom dorosłych, prezentujących właściwe postawy życiowe.
    W tegorocznym projekcie udział wzięły te same placówki, a jego realizacją zajmowała się koordynator Fundacji ABCXXI… Barbara Drwal – Demkiewicz. Założeniem tej edycji było, aby seniorzy i dzieci poznali bliżej historię Przemyśla oraz walory i atrakcje turystyczne miasta, głównie poprzez uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, warsztatach muzycznych, plastycznych i teatralnych. Uczestnicy projektu wspólnie zwiedzali przemyskie kościoły i kamienice oraz muzea: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych miasta: koncertach XXVIII Przemyskiej Jesieni Muzycznej, koncertach w Klubie „Niedźwiadek” oraz organizowanych przez Przemyską Bibliotekę Publiczną spotkaniach autorskich z Jackiem Błońskim i Bogumiłą Żongołłowicz. Projektowi towarzyszyły również integracyjne wyjazdy do Suśca, Zamościa, Markowej, Strzyżowa, Rzeszowa i Krakowa.
    Realizacja projektu dobiegła końca, a jego podsumowaniem była zorganizowana 22 listopada w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, konferencja dla rodziców i nauczycieli pn. Powinności dorosłych wobec dzieci z udziałem Elżbiety Olszewskiej Członka Zarządu i Dyrektor Programowej Fundacji ABCXXI.... Podczas konferencji zgromadzeni usłyszeli, jak zadbać o bezpieczne dzieciństwo i zdrowe wychowanie swoich dzieci. Jak je wychowywać, aby wyrosły na zdrowych, mądrych i szczęśliwych ludzi.
    Zwieńczeniem projektu i efektem wspólnej pracy był także Wieczór we wnętrzach mieszczańskich, który odbył się 23 listopada w Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Zwiedzających, po wnętrzach mieszczańskich oprowadzały i ze znawstwem o nich opowiadały młodsze i starsze damy – uczestniczki projektu.
     Natomiast efekty wspólnej pracy uczestników projektu i jej przebieg przedstawiała, prezentowana w Przemyskiej Bibliotece Publicznej, wystawa plastyczna Przemyśl moje miasto i Kronika fotograficzna projektu Generacje –Kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń. Uroczysty wernisaż odbył się 23 listopada z udziałem Elżbiety Olszewskiej. Po otwarciu wystawy zaproszeni goście obejrzeli bajkę pt. Niedźwiadki zwiedzają Przemyśl, przygotowaną przez dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci „Maciek”. Mamy nadzieję, że wypracowane w ramach projektu Generacje – kreacje... modele działania, które przynoszą pozytywne efekty i wywołują niezapomniane wrażenia i emocje zarówno u dzieci, jak i seniorów, będą zachętą do kontynuacji w Przemyślu podobnych programów w przyszłości.


[fot. A.Podulka] fot. A. Podulka
[fot. P.Pajda] fot. P. Pajda


PROJEKT GENERACJE – KREACJE. SZTUKA W DIALOGU POKOLEŃ W PRZEMYŚLU


   17 grudnia w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego odbyło się Bożonarodzeniowe Spotkanie Teatralne, inscenizacja przygotowana przez seniorów z Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dzieci z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek”. Przedstawienie było zwieńczeniem i efektem dziewięciomiesięcznej współpracy dzieci i seniorów, która została zaplanowana w ramach projektu Generacje – kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń, realizowanego przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Fundacja jest znana z kampanii czytania oraz z działań na rzecz wychowania zdrowego emocjonalnie społeczeństwa.
   Celem projektu była integracja najstarszego i najmłodszego pokolenia mieszkańców naszego miasta, jak również budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez wspólne aktywne i twórcze spędzanie czasu, które sprzyjało przekazywaniu treści związanych z obyczajami, tradycją i kulturą oraz obcowanie z wydarzeniami kulturalnymi miasta i regionu.
   Przemyscy seniorzy i dzieci wspólnie obejrzeli spektakle i uczestniczyli w warsztatach w Teatrze Wandy Siemaszkowej i Teatrze Maska w Rzeszowie, zwiedzili rzeszowską Podziemną Trasę Turystyczną. Uczestniczyli w przemyskich wydarzeniach kulturalnych; oglądali spektakle w ramach XI Przemyskiej Wiosny Fredrowskiej, uczestniczyli w koncertach Międzynarodowego Przemyskiego Festiwalu „Salezjańskie Lato Muzyczne” oraz koncertach w ramach XXVII Przemyskiej Jesieni Muzycznej. Grupa spędziła wspólnie czas w Bieszczadach, uczestnicząc w warsztatach bibułkarskich i garncarskich w Bóbrce, zwiedzając Autorską Galerię Sztuki Zdzisława Pękalskiego oraz Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach. Spotkania i warsztaty integracyjne odbywały się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu, Zespole Szkół Plastycznych w Jarosławiu oraz w pracowni plastycznej przemyskiego Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie powstały prace plastyczne, które zostały wyeksponowane w sali archeologicznej Zamku Kazimierzowskiego na wystawie pt. Anioły.
   Integralną częścią projektu była zorganizowana w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli konferencja pt. Budowanie poczucia własnej wartości z udziałem Elżbiety Olszewskiej – Członka Zarządu i Dyrektora Programowego Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom oraz spotkanie uczestników projektu z panią Olszewską w Domu Dziecka.
   Realizacja projektu została zakończona, ale pozostały w pamięci: wspólnie spędzony czas, miłe słowa, przyjazne gesty… to najważniejsze znamiona projektu, który pokazał dzieciom dobrych dorosłych, prezentujących właściwe postawy życiowe. Seniorom natomiast dał satysfakcję podzielenia się swoimi umiejętnościami, bogatym doświadczeniem i wiedzą.
   Przemyśl jest jednym z czterech miast w Polsce, oprócz Łodzi, Zamościa i Świdnika, któremu Fundacja ABCXXI powierzyła realizację pilotażowego projektu, w naszym mieście jego wdrażaniem zajmowała się koordynator wojewódzka Barbara Drwal – Demkiewicz.

Katarzyna Bednarz-Soja


[fot. M. Kamińska] [fot. M. Kamińska]