KONTAKT: Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8
  678-35-82 ,  678-51-94 w.20
cpczdz_przemysl@op.pl

PRZEMYSKI  SERWIS
CZYTANIA   DZIECIOM