ARCHIWUM WYDARZEŃ[Rozmiar: 663 bajtów]

LIST PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA Z OKAZJI INAUGURACJI VII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM
Wywiad z Panią Ireną Koźmińską
Prezesem Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom
przeprowadzony po konferencji Jak kochać dziecko
19 kwietnia 2006 r. w Przemyślu