ZASADY FUNKCJONOWANIA


        Przemyska Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w sposób zapewniający mieszkańcom Przemyśla dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.
Biblioteka główna przy ulicy Grodzkiej 8 i 7 filii bibliotecznych zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta są dostępne dla czytelników przez 6 dni w tygodniu.
PBP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z zapisem zawartym w statucie podstawą tej działalności jest roczny plan finansowy, zatwierdzany przez dyrektora. Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl, dochodów własnych oraz z innych źródeł.