REJESTR ZMIAN


Lp.

Kategoria
informacji, której dotyczy zmiana

Data
wprowadzenia zmiany

Osoba
wprowadzająca modyfikacje

1 Umieszczenie BIP na serwerze PBP 1.09.2003 r. K. Bednarz
2 Uszczegółowienie podstr. INSTRUKCJA KORZYSTANIA 18.09.2003 r. K. Bednarz
3 Zmiana adresu poczty PBP 28.11.2003 r. K. Bednarz
4 Zmiana grafiki strony BIP 14.02.2004 r. K. Bednarz
5 Zmiana adresu poczty na podstr. REDAKCJA BIP 16.09.2004 r. K. Bednarz
6 Zmiana podstr. DANE PODSTAWOWE 20.02.2005 r. K. Bednarz
7 Zmiana podstr. STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA 29.06.2007 r. K. Bednarz
8 Zmiana podstr. MAJĄTEK BIBLIOTEKI 28.06.2009 r. K. Bednarz
9 Zmiana podstr. MAJĄTEK BIBLIOTEKI 29.06.2010 r. K. Bednarz
10 Zmiana podstr. MAJĄTEK BIBLIOTEKI 5.10.2010 r. K. Bednarz
11 Zmiana podstr. MAJĄTEK BIBLIOTEKI 19.09.2011 r. K. Bednarz
12 Zmiana podstr. MAJĄTEK BIBLIOTEKI 23.08.2012 r. K. Bednarz
12 Zmiana podstr. DANE PODST., MAJĄTEK BIBLIOTEKI 11.09.2014 r. K. Bednarz