INSTRUKCJA KORZYSTANIA

         Status prawny Biuletynu Informacji Publicznej Przemyskiej Biblioteki Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, złożonym z ujednoliconego systemu stron. Biuletyn służy udostępnianiu informacji publicznej, której obowiązek publikowania nakłada na podmioty Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 67, poz. 619). Stałe elementy strony podmiotowej BIP Przemyskiej Biblioteki Publicznej:

 • Logo oraz adres internetowy strony głównej BIP www.bip.gov.pl. Elementy te widoczne są w górnej, nagłówkowej części strony BIP Biblioteki i stanowią odnośniki do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej umieszczonej na serwerze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Menu główne widoczne z lewej strony BIP w postaci przycisków ekranowych, zawiera następujące elementy:
  - OGŁOSZENIA
  - DANE PODSTAWOWE
  - GODZINY OTWARCIA
  - STATUS PRAWNY
  - ORGANIZACJA
  - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
  - ORGANY BIBLIOTEKI
  - STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
  - MAJĄTEK BIBLIOTEKI
  - ZASADY FUNKCJONOWANIA
  - INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP
  - PRZETARGI
  - REJESTR ZMIAN
  - INSTRUKCJA KORZYSTANIA
  - REDAKCJA BIULETYNU


 • Przycisk GODZINY OTWARCIA odsyła do podstrony strony głównej serwisu internetowego PBP, która zawiera informacje o godzinach pracy Biblioteki i Filii.


 • Zdjęcie Biblioteki z wyświetlającym się napisem STRONA BIBLIOTEKI jest odnośnikiem do strony startowej serwisu internetowego PBP. Po jego wybraniu pojawi się strona główna Biblioteki z adresem: www.biblioteka. przemysl.pl

 • Licznik odwiedzin. Wskazuje liczbę osób odwiedzających Biuletyn Informacji Publicznej PBP w Przemyslu. Licznik zamieszczono na stronie startowej BIP.

 • Na każdej stronie, w dolnej częsci wyświetla się data ostatniej aktualizacji strony.