INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIANE W BIP


        Informacje nie udostępnione w Biuletynie znajdują się na stronie internetowej Przemyskiej Biblioteki Publicznej pod adresem: www.biblioteka.przemysl.pl, a także w regulaminach, na tablicach i napisach informacyjnych dotyczących korzystania z usług bibliotecznych.
Są one wywieszone we wszystkich agendach Biblioteki w widocznych dla użytkowników miejscach.
Dotyczą m.in. historii Biblioteki i budynku głównego, zbiorów, poszczególnych Działów, Oddziału dla Dzieci, Filii bibliotecznych, zasad korzystania z usług bibliotecznych, a także zawierają numery telefonów, adresy i godziny udostępniania.