WYSTAWY


JAN PAWEŁ II
twórczość literacka

(czynna od 15 kwietnia do 20 maja)


fot. K. Bednarz fot. K. Bednarz

WIELKANOCNE INSPIRACJE

(czynna od 31 marca do 13 kwietnia)


fot. K. Bednarz fot. K. Bednarz

O miejsce słodkie gdzie się urodziłem!
IGNACY KRASICKI 1735 - 1801

(czynna od 26 lutego do 25 marca)


fot. K. Bednarz fot. K. Bednarz

ZIMA W MALARSTWIE POLSKIM

(czynna od 20 stycznia do 20 lutego)


fot. K. Bednarz fot. K. Bednarz

WOKÓŁ BOŻONARODZENIOWEGO STOŁU

(czynna od 19 grudnia do 20 stycznia )


  2014


WIĘZIENNE LATA PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
1953 - 1956

(czynna od 13 listopada do 1 grudnia
w godzinach pracy biblioteki )...DLA POKRZEPIENIA SERC
HENRYK SIENKIEWICZ 1846 - 1916

(czynna od 14 listopada)


fot.K.Bednarz fot. K.Badnarz

OSKAR KOLBERG 1814-1890
ETNOGRAF, FOLKLORYSTA, KOMPOZYTOR

(czynna od 15 września)


fot.H.Lasko

TWIERDZA PRZEMYŚL - POCZTÓWKI Z KOLEKCJI PBP

(czynna od 17 czerwca do 11 września)
VIRIBUS UNITIS?
POLSCY PARLAMENTARZYŚCI W MONARCHII HABSBURSKIEJ 1848-1918

(czynna od 25 maja )  ARCHIWUM

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008