ARCHIWUM 2010-201110 grudnia 2011 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z poetą WOJCIECHEM KASSEM.fot. A.Podulka

WOJCIECH KASS, poeta, eseista, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu, redaktor dwumiesięcznika literackiego "Topos". Mieszka na Mazurach, w Praniu, pracuje w Muzeum K. I. Gałczyńskiego.
Jest autorem m.in. książki eseistycznej Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (2004). Wydał tomiki poetyckie: Do światła (1999), Jeleń Thorwaldsena (2000) za które otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny i nagrodę Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach oraz Przypływ cieni (2004) i Gwiazda Głóg (2005), Wiry i sny(2008), 41 (2010).
6 grudnia 2011 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z pisarką MONIKĄ SZWAJĄ.fot. A.Podulka

MONIKA SZWAJA (ur. 1949) – polska pisarka i dziennikarka telewizyjna. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie w Poznaniu. Po studiach pracowała w telewizji, skąd została zwolniona w stanie wojennym. Przez następnych osiem lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego i historii w małej miejscowości Podgórzyn położonej w Karkonoszach (na podstawie doświadczeń z tego okresu powstała powieść Jestem nudziarą). W 1989 roku wróciła do pracy w telewizji, w 2002 porzuciła ją na rzecz pisarstwa. Mieszka w Szczecinie, posiada własne wydawnictwo – SOL. Autorka wielu książek, m.in.: Klub Mało Używanych Dziewic, Dziewice, do boju!, Gosposia prawie do wszystkiego, Zupa z ryby fugu, Nie dla mięczaków, Matka wszystkich lalek.2 listopada 2011 r. odbyło się spotkanie z Martinem Pollackiem.
Spotkanie prowadził Zdzisław Szeliga.fot. P. Kozioł

MARTIN POllack, ur. 23 maja 1944 w Bad Hall, austriacki pisarz, dziennikarz, tłumacz literatury polskiej. Studiował slawistykę i historię Europy Wschodniej na Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie Warszawskim oraz na różnych uniwersytetach jugosłowiańskich. Podczas studiów pracował już jako tłumacz i dziennikarz.
W 1987 roku Pollack rozpoczął pracę w niemieckim tygodniku Der Spiegel, pisał dla niego korespondencje z Wiednia i Warszawy. Równocześnie publikował eseje i tłumaczenia polskich tekstów. Na język niemiecki przełożył m.in. książki Andrzeja Bobkowskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Mariusza Wilka i Wilhelma Dichtera. W 2007 roku, za książkę Śmierć w bunkrze. Opowieść o moim ojcu, otrzymał nagrodę Angelusa. W tym samym roku dostał Nagrodę im. Karla Dedeciusa (dla najlepszego niemieckiego tłumacza literatury polskiej).
Ostatnio ukazała się nowa książka Martina Pollacka Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji, która nie tylko przedstawia czytelnikowi obraz emigracji, ale też pokazuje, jak wyglądało życie w Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Pollack nie tylko pisze znakomite książki, ale jego pisarstwo cechuje też wyjątkowy sposób opowiadania. Relacjonuje wydarzenia sprzed ponad stu lat w taki sposób, jakby rozgrywały się na naszych oczach, przez co zyskują na dynamice i dramatyzmie. Posługuje się bardzo prostymi środkami, wprowadza czas teraźniejszy tam, gdzie używa się zazwyczaj przeszłego, a wypowiedzi i fakty przytacza tak, jakby zaistniały dopiero przed momentem.
20 września 2011 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z pisarką BOGUMIŁĄ ŻONGOŁŁOWICZ.fot. A.Podulka
Bogumiła Żongołłowicz, ur. 1955 roku w Słupsku. W 1984 r. ukończyła Podyplomowe Studium Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, a w 1988 r. Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Edytorstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w szkolnictwie i prasie regionalnej na Pomorzu, współpracowała z Koszalińską Rozgłośnią Polskiego Radia. Od 1991 r. mieszka w Australii. Debiutowała w 1983 r. poezją na łamach ,"Głosu Pomorza". Jest autorką kilku książek (w tym biografii Andrzeja Chciuka) i kilkuset artykułów prasowych, które ukazały się w dziennikach i czasopismach krajowych i polonijnych. Najnowszą książkę wydała w 2010 r., nosi tytuł Jego były "Czerwone maki...". Życie i kariera artystyczna Gwidona Boruckiego - Guido Lorraine'a". Zainteresowania naukowe B. Żongołłowicz koncentrują się wokół losów Polaków w Australii po II wojnie światowej. Współpracuje z redakcją Australian Dictionary of Biography i Radiem SBS. Jest członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.20 czerwca 2011 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie
z pisarzem i publicystą MICHAŁEM JAGIEŁŁO.fot. P.Kozioł
Michał Jagiełło, ur. 1941 r. w Janikowicach koło Miechowa, pisarz i publicysta taternik, alpinista, ratownik TOPR-u, przewodnik tatrzański. Autor opracowań historycznoliterackich z obszaru historii, opracowań o tematyce narodowościowej oraz literatury faktu i prozy artystycznej.
Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w trakcie studiów uzyskał uprawnienia przewodnika górskiego w Studenckim Kole Przewodników Górskich w Krakowie. W latach 1964-74 mieszkał w Zakopanem, był ratownikiem TOPR, od 1972 r. naczelnikiem Grupy Tatrzańskiej GOPR. Był związany również z Muzeum Tatrzańskim. Uczestniczył w wielu wspinaczkach. W 1974 roku wyjechał do Warszawy, zajął się m.in. publicystyką i twórczością literacką. Od 1989 przez 8 lat piastował w kilku kolejnych rządach funkcję wiceministra kultury. W latach 1998 – 2007 pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Narodowej. Przez wiele lat przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej.
Po ogłoszeniu stanu wojennego i związał się z opozycją demokratyczną, publikował m.in. w drugoobiegowym kwartalniku politycznym "Krytyka", współredagował miesięcznik "Przegląd Powszechny". Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Obecnie wykłada w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i w Collegium Civitas (kultura mniejszości narodowych, antropologia wielokulturowości: mniejszości narodowe w Polsce).
W 2009 za wybitne zasługi dla rozwoju ratownictwa górskiego, za wykazaną odwagę i poświęcenie w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, za działalność w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

[fot. A. Podulka]
6 czerwca 2011 r. odbyły się dwa spotkania z pisarką ANNĄ ONICHIMOWSKĄ. Pierwsze z dziećmi na Zamku Kazimierzowskim w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, drugie w Przemyskiej Bibliotece Publicznej z klubowiczami Dyskusyjnego Klubu Książki.   Anna Onichimowska, poetka, prozaik, dramatopisarka, pisze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W latach 1995 - 2003 przewodnicząca polskiej sekcji IBBY, obecnie członek zarządu. Jest autorką ponad czterdziestu książek dla dzieci i młodzieży, wielu sztuk teatralnych, telewizyjnych radiowych. W swoim dorobku posiada wiele prestiżowych nagród, m. in. Nagrodę Literacką im. K. Makuszyńskiego za Dobry potwór nie jest zły czy też Książka Roku 2001 za Sen, który odszedł. Jej powieści dla młodzieży Hera moja miłość i Lot komety stały się bestsellerami. Utwory pisarki były tłumaczone na angielski, włoski, francuski, niemiecki, chiński i koreański. Książki Anny Onichimowskiej cieszą się nie tylko niesłabnącym powodzeniem u czytelników, ale również dużym uznaniem krytyki literackiej

[fot.E. Lis]
7 maja w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
odbyło się spotkanie z poetą
KRZYSZTOFEM LISOWSKIM.


  Krzysztof Lisowski, poeta, krytyk literacki. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował w 1972 r. na łamach tygodnika „Życie Literackie”, pierwszy tomik wierszy Próba obywatelstwa wydał w 1975 r. Jest laureatem licznych nagród, m.in. Nagrody im. Andrzeja Bursy (1976), Nagrody im. Stanisława Piętaka (1981), Nagrody Miasta Krakowa (1990), Nagrody Krakowska Książka Miesiąca za 33 zapewnienia o miłości do świata (październik 1999). Od 1977 r. związany z Wydawnictwem Literackim w Krakowie, wykłada w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu. Współpracuje z wieloma pismami literackimi i kulturalnymi, m.in. „Kresy”, „Nowe Książki”, ”Dekada Literacka”, „Kraków”. Wiersze Krzysztofa Lisowskiego tłumaczone były na wiele języków, m. in. na czeski, słowacki, ukraiński, rosyjski, serbsko-chorwacki, węgierski, słoweński, francuski, niemiecki i angielski.

[fot. A. Podulka]
W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom,
13 grudnia w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
odbyło się spotkanie z pisarką dla dzieci
URSZULĄ KOZŁOWSKĄ.


  Urszula Kozłowska, mieszka w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Z wykształcenia jest ekonomistką, z zamiłowania autorką poezji dziecięcej. Publikuje również bajki i opowiadania prozą. Zadebiutowała wesołymi historyjkami o zwierzątkach, wydanymi w dwóch książkach: Psotny piesek i Ciekawski kotek. Stworzyła adaptacje klasycznych bajek, m.in. Królewna Śnieżka i Stoliczku nakryj się. Jest autorką, napisanej wraz z Agnieszką Frączek i Agatą Widzowską – Pasiak, antologii Pokłóciły się poetki o pietruszkę i skarpetki, czyli awantura na 48 wierszy.3 grudnia w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
odbyło się spotkanie z WOJCIECHEM GÓRECKIM.
Spotkanie prowadził dr Andrzej Juszczyk.


[fot. A. Podulka]
WOJCIECH GÓRECKI - ur. 23 stycznia 1970 r. w Łodzi, polski historyk, dziennikarz, reporter, analityk, specjalizujący się w tematyce Kaukazu Północnego i Południowego. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat obronił w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 1986 rozpoczął pracę dziennikarską, debiutując w "Sztandarze Młodych". W kolejnych latach publikował m. in. w tygodniku "Razem", "Gazecie Wyborczej", "Wprost" i "Życiu Warszawy", a od połowy lat 90. współpracował również z "Rzeczpospolitą", "Tygodnikiem Powszechnym", miesięcznikami "Więź" i "Res Publica Nowa" oraz dwumiesięcznikiem "Nowa Europa Wschodnia". Od 1996 do 2001 wykładał reportaż na Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Civitas i Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza. W latach 2002–2007 pełnił funkcję sekretarza, a następnie radcy Ambasady RP w Baku. Od 1998 do 2002 i ponownie od 2007 jest pracownikiem Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie, obecnie jest ekspertem Zespołu Rosyjskiego. Od lipca do sierpnia 2009 był ekspertem i konsultantem Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia w Genewie, powołanej w celu zbadania okoliczności konfliktu zbrojnego w Gruzji w 2008.
Jest autorem szeregu książek i publikacji analitycznych oraz scenariusza filmu dokumentalnego Boskość J. W. Stalina w świetle najnowszych badań (1998), poświęconego poszukiwaniu tożsamości przez postradziecką Gruzję. Napisał również: Łódź przeżyła katharsis (1998), Planeta Kaukaz ( 2002), Toast za przodków (2010).
fot. A.Podulka
26 listopada w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
odbyło się spotkanie z ks. JACKIEM PRUSAKIEM
pt. SWÓJ CZY OBCY? POLAK WOBEC KOŚCIOŁA.
Spotkanie prowadził dr Andrzej Juszczyk.


JACEK PRUSAK, polski ksiądz katolicki, jezuita, teolog, psychoterapeuta, publicysta. Ukończył teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie. Studiował pracę socjalną ze specjalizacją psychiatryczną w Boston College (USA). Obecnie pracuje nad doktoratem z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Redaktor kwartalnika "Życie Duchowe" i "Tygodnika Powszechnego". Współpracuje z "Gazetą Wyborczą". Mieszka w Krakowie.27 maja w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
odbyło się spotkanie z ukraińską pisarką MARIĄ MATIOS .

MARIA MATIOS (ukr. Марія Матіос) - ur. 19 grudnia 1959 w Roztokach na Bukowinie. Ukraińska pisarka i poetka. Jest rdzenną Hucułką z Bukowiny, fakt ten ma wpływ na jej twórczość. Absolwentka Fakultetu Filologicznego Uniwersytetu Czerniowieckiego. Przez pewien czas była przewodniczącą Związku Pisarzy Obwodu Czerniowieckiego, a także współzałożycielką naukowo-literackiego "Bukowińskiego Żurnalu". W 1992 debiutowała w czasopiśmie "Kyjiw" opowiadaniem "Juriana i Dołhopoł". W swej twórczości wykorzystuje unikalne doświadczenia własnej rodziny, której korzenie sięgają 1790 roku. Mieszka w Kijowie. Interesuje się psychologią, etnografią, ogrodnictwem i kwiaciarstwem. W 2005 r.została laureatką Narodowej Nagrody im. T. Szewczenki (za powieść Słodka Darusia). Powieść ta otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie "Książka roku 2004". Jest autorką 12 tomików poezji i prozy. Największą popularność zdobyły jej książki pt. Słodka Darusia (2003, 2004, 2005), Nacja (2002, 2003), Życie krótkie (2001) i in. Napisała pierwszą we współczesnej ukraińskiej literaturze książkę zawierającą przepisy kulinarne - Bankiet u Marii Matios i kontrowersyjnej Powieści bulwarowej. Krytyka nazywa ją zarówno "diabełkiem, który wyskoczył z tabakierki", jak i "wielką damą ukraińskiej literatury".


4 marca 2010 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z ANDRZEJEM STASIUKIEM, które prowadził prof. Jerzy Jarzębski.

ANDRZEJ STASIUK urodził się w 1960 roku w Warszawie, prozaik, poeta, zajmuje się także krytyką literacką, jedna z najgłośniejszych karier literackich lat ostatnich. Autor debutanckiego tomu Mury Hebronu, właściciel niekonwencjonalnego życiorysu: w początkach lat osiemdziesiątych zaangażowany w ruch pacyfistyczny, zdezerterował z wojska i półtora roku spędził w więzieniu. Współpracował z pismami wydawanymi przez animatorów literackiego "undergroundu" w Polsce. Niechętny literackim salonom i oficjalności - w roku 1987 wyprowadził się z Warszawy i zamieszkał na dalekiej prowincji, skąd przysyła swoje teksty do najpoczytniejszych i najbardziej prestiżowych gazet i czasopism, najchętniej do "Gazety Wyborczej" i "Tygodnika Powszechnego".
Uhonorowany wieloma nagrodami, m.in. nagrodą Fundacji im Kościelskich w 1995 roku, kilkakrotnie nominowany do literackiej nagrody Nike, którą również otrzymał w 2005 roku za Jadąc do Babadag. W 2006 roku jego sztuka Noc czyli słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna uzyskała nominację do nagrody NIKE 2006. Wraz z żoną Moniką Sznajderman prowadzi Wydawnictwo Czarne, specjalizujące się w literaturze środkowoeuropejskiej.