KONKURSY


X POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI DLA GIMNAZJÓW
WSIĄŚĆ DO POCIĄGU BYLE JAKIEGO – PODRÓŻ W POEZJI


Protokół z posiedzenia jury X powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjów
Wsiąść do pociągu byle jakiego – podróż w poezji
zorganizowanego przez Przemyską Bibliotekę Publiczną
11 maja 2015 r.Jury w składzie: Barbara Łapka – Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu
Ewa Dziewulska
Alicja Kunert

Po wysłuchaniu 38 recytatorów oraz 2 propozycji poezji śpiewanej postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:

- I nagroda – Magdalena Wróbel
- II nagroda – Izabela Stasiła, Monika Kolanko
- III nagroda – Kacper Bator

Wyróżnienia I stopnia otrzymują:
Gerard Józefowski – za ciekawą próbę interpretacji utworu
Oliwia Sanocka, Jakub Skalski, Zuzanna Szott, Julia Warecka, Karolina Kurpyta, Eliza Kochanowicz, Kamila Głowacka, Jakub Dobosiewicz

Wyróżnienia II stopnia:
Julia Mazurek, Natalia Leszczuch, Klaudia Godos, Gabriela Fiałkiewicz, Magdalena Czech, Natalia Burdziak

Jury z satysfakcją odnotowuje duże zainteresowanie kolejną, dziesiątą edycją recytatorskiego konkursu tematycznego. Liczymy, iż będzie ona kontynuowany, dając kolejnym pokoleniom gimnazjalistów okazję do poznawania nowych obszarów literatury. Dziękujemy Przemyskiej Bibliotece Publicznej za ufundowanie nagród książkowych.

fot.M. Wajda fot.M. Wajda

Konkursu fotograficzny
PRZYŁAPANI NA CZYTANIU


Protokół z posiedzenia jury
Konkursu fotograficznego PRZYŁAPANI NA CZYTANIU
zorganizowanego przez Przemyską Bibliotekę PublicznąJury w składzie:
1. Grażyna Niezgoda – artystka fotografik
2. Jacek Szwic – artysta fotografik
3. Agata Pilawa – Przemyska Biblioteka Publiczna, sekretarz jury

po obejrzeniu 93 prac wykonanych przez 35 uczestników postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

GRAND PRIX otrzymuje Kinga Śnieżek za prace: „Czas to droga” oraz „W drodze”
I NAGRODĘ otrzymuje Kinga Radymska za pracę „W oczekiwaniu na pociąg”
II NAGRODĘ przyznano Mikołajowi Pipce za pracę „Tak jest ciekawiej”
III NAGRODĘ otrzymuje Joanna Wujec za pracę „Pocieszenie w niedoli”.

Wyróżnienia przyznano:

Dominikowi Kogutowi za pracę „Czytanie nocą”
Justynie Worotyłko za pracę „Ciekawe ile jeszcze…?”
Weronice Ferenc za pracę „Dwa oblicza mądrości – książka i sędziwa głowa”

Jury z satysfakcją odnotowuje pojawienie się w ofercie Przemyskiej Biblioteki Publicznej nowej formy promocji czytelnictwa opartej na sztuce fotografii. Wyrażamy przekonanie, że duże zainteresowanie konkursem, szczególnie wśród młodzieży, sprawi, iż biblioteka stanie się miejscem wzajemnego przenikania różnych form aktywności artystycznej. Dziękujemy Przemyskiej Bibliotece Publicznej im. Ignacego Krasickiego oraz firmie Foto Dalux za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.

fot.M. Wajda fot.M. Wajda

Konkursu na prezentację multimedialną
HENRYK SIENKIEWICZ - ….DLA POKRZEPIENIA SERC


Protokół z posiedzenia jury
Konkursu na prezentację multimedialną
HENRYK SIENKIEWICZ - ….DLA POKRZEPIENIA SERC
przeprowadzonego 11 grudnia 2014 r. w Przemyskiej Bibliotece PublicznejJury w składzie:
Henryk Lasko - przewodniczący
Agata Pilawa
Katarzyna Bednarz Soja

stwierdziło, że na konkurs wpłynęło 23 prezentacji multimedialnych z 12 placówek: gimnazjów oraz szkół średnich miasta Przemyśla i powiatów: przemyskiego i jarosławskiego.
Komisja po obejrzeniu prezentacji postanowiła przyznać: trzy nagrody, które otrzymują:
Joanna Balicka z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu
Julia Szewczyk i Klaudia Rubacha z Gimnazjum w Żurawicy

Ponadto przyznano dziewięć wyróżnień, które otrzymują:
Katarzyna Sidorko z Gimnazjum we Fredropolu
Krystian Murawski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Przemyślu
Daniel Bałut z I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu
Kinga Kasprzyk z Gimnazjum w Medyce
Kaja Figlarska z Gimnazjum nr 5 w Przemyślu
Joanna Wujec z Gimnazjum Salezjańskiego
Angelika Kalinowska i Anita Żylińska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Agata Kordek z Gimnazjum nr 1 w Przemyślu

Jury dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu i nauczycielom. Jego trzecia edycja była okazją do przypomnienia postaci i twórczości jednego z najwybitniejszych i najbardziej poczytnych pisarzy polskich. Wierzymy, że konkurs był również dobrą inicjatywą w sferze rozwijania umiejętności korzystania z technologii informacyjnej.fot.A. Kunert fot.A. Kunert
GALERIA ZDJĘĆ

XXVII TURNIEJU WIERSZY JEDNEGO POETY


P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia jury XXVII Turnieju Wierszy Jednego Poety, poświęconego twórczości Jarosława Mikołajewskiego,
przeprowadzonego w dniu 13 grudnia 2014 roku w Przemyskiej Bibliotece Publicznej


Jury w składzie:
- Jarosław Mikołajewski – przewodniczący
- Jacek Napiórkowski
- Alicja Kunert

po wysłuchaniu 32 recytatorów oraz trzech propozycji poezji śpiewanej, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.
I nagrody otrzymują: Katarzyna Bolek, Pola Gołębiowska, Izabela Krubnik, Patrycja Stec

II nagrody: Maria Kołodziej, Aleksandra Kornecka, Michał Kurek, Małgorzata Stopyra

III nagrody: Laura Bogusławska, Martyna Brodowicz, Jan Kornecki, Alicja Skibicka
Wyróżnienia otrzymują: Beniamin Bis, Paulina Dutkowska, Paulina Połeć, Ewa Szpyt, Marek Śliwa, Katarzyna Zientek

W kategorii poezji śpiewanej: I nagrodę otrzymuje Jan Mazepa

Nagrody za świetną inscenizację, aranżację i poczucie humoru otrzymują: Jan Abramowicz i Miłosz Mazur

Grand Prix Turnieju Wierszy Jednego Poety otrzymuje: Oliwia Czubocha

Komisja z satysfakcją i radością odnotowuje kolejne spotkanie młodzieży ze współczesną poezją. Turniej Wierszy Jednego Poety w Przemyskiej Bibliotece Publicznej należy do najpiękniejszych wydarzeń kulturalnych. Jesteśmy przekonani, że jego wartość zawsze będzie siłą napędową dla następnych edycji, a bohaterami będą jak dotąd najlepsi współcześni poeci.
Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród książkowych: Urzędowi Miejskiemu w Przemyślu oraz Przemyskiej Bibliotece Publicznej, której dziękujemy również za miłą i ciepłą atmosferę towarzyszącą kolejnej edycji imprezy.

GALERIA ZDJĘĆIX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI DLA GIMNAZJÓW
W GÓRZE TYLE GWIAZD, W DOLE TYLE MIAST.
MIASTO W POEZJI

Protokół
z posiedzenia jury IX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjów
W górze tyle gwiazd, w dole tyle miast. Miasto w poezji
przeprowadzonego w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
w dniu 27 października 2014 rokuJury w składzie:
Alicja Kunert - przewodnicząca
Ewa Lis
Agata Pilawa

po wysłuchaniu 43 uczestników, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagrodę - Aleksandrze Bernatek z Centrum Kulturalnego w Przemyślu
II nagrodę - Magdalenie Wróbel z Gimnazjum w Grochowcach
III nagrodę - Julii Mazurek z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.

Wyróżnienia otrzymują: Kamila Maculak i Eliza Jakóbiak z Gimnazjum w Birczy, Izabela Stasiła z Gimnazjum w Drohojowie, Eliza Kochanowicz z Gimnazjum nr 5 w Przemyślu, Gabriela Potoczniak z Centrum Kulturalnego w Przemyślu, Aleksandra Pelc i Karolina Pelc z Gimnazjum w Grochowcach oraz Oliwia Sanocka, Małgorzata Blecharczyk, Paulina Smuczek i Anna Siutyk z Gimnazjum w Żurawicy.

Jury dziękuje wszystkim wykonawcom i ich opiekunom. Konkurs był kolejną okazją do spotkania z ciekawą literaturą i wymiany doświadczeń wykonawczych. Cieszymy się, że obecna edycja konkursu zgromadziła liczną grupę uczestników z wielu szkół naszego miasta i powiatu. Jesteśmy przekonani, że konkurs ten wpisze się na stałe do kalendarza imprez recytatorskich naszego regionu. Dziękujemy Przemyskiej Bibliotece Publicznej za stworzenie gościnnej i ciepłej atmosfery i za ufundowanie nagród książkowych.

GALERIA ZDJĘĆ

fot. K.Bednarz


Konkursu międzyszkolny
PODRÓŻ DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Protokół
z posiedzenia jury międzyszkolnego konkursu
PODRÓŻ DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
przeprowadzonego w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
w dniu 10 maja 2014 roku

Jury w składzie:
- Małgorzata Tomków- przewodnicząca
-Michał Obszarny
- Katarzyna Bednarz-Soja -sekretarz

stwierdza, że do konkursu przystąpiło 16 uczestników z czterech gimnazjów miasta i powiatu przemyskiego Po obejrzeniu prezentacji oraz podsumowaniu części pisemnej komisja postanowiła przyznać:

I nagrodę: Publiczne Gimnazjum w Krzywczy
II nagrodę: Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
III nagrodę: Niepubliczne Gimnazjum MORAWA
IV nagrodę: Gimnazjum w Birczy

Jury dziękuje Przemyskiej Bibliotece Publicznej za zorganizowanie konkursu i ufundowanie nagród. Wszystkim uczniom składa podziękowanie za sumienne i kreatywne przygotowanie, natomiast nauczycielom za zaangażowanie i wsparcie uczniów. Komisja wyraża nadzieję, że podjęta inicjatywa będzie kontynuowana w latach następnych.

GALERIA ZDJĘĆ


Konkursu plastyczny
CZARODZIEJSKA KRAINA EUROPEJSKICH BAŚNI

Protokół
z posiedzenia jury konkursu plastycznego CZARODZIEJSKA KRAINA EUROPEJSKICH BAŚNI,
przeprowadzonego w 8 maja 2014 roku w Przemyskiej Bibliotece PublicznejJury w składzie:
- Brunon Lemek, artysta plastyk – przewodniczący
- Henryk Lasko, artysta plastyk

stwierdza, że na konkurs wpłynęło 201 prac plastycznych z przedszkoli, szkół podstawowych, placówek kulturalnych miasta i powiatu przemyskiego. Nagrodzono i wyróżniono 37 prac.

Nagrody otrzymują:
 Izabela Wujec ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu,
 Gloria Siwa, Aleksandra Siemaszko, Anita Sobolak i Magdalena Michalew z Miejskiego Domu Kultury w Przemyślu
 Cyprian Muhln z Przedszkola nr 11 w Przemyślu
 Nikola Jodłowska z Przedszkola nr 2 w Przemyślu
 Andżelika Lach z Przedszkola nr 14 w Przemyślu
 Paulina Ostrowska i Patrycja Bojda z Zespołu Szkół we Fredropolu
 Wiktoria Chomik ze Szkoły Podstawowej w Grochowcach
 Konrad Kaczmarski z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu

Wyróżnienia przyznano:
 Joanna Wujec i Michał Biały i Natalia Baran ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu
 Kamil Polak i Kinga Makarowska ze Szkoły Podstawowej w Grochowcach
 Gabriela Wlazło z Zespołu Szkół we Fredropolu
 Aleksandra Kondrat, Wiktoria Grzywacz, Sebastian Błonarowicz z Miejskiego Domu Kultury w Przemyślu
 Kinga Osiadacz z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu
 Ewa Pawłowska, Julia Burdziak i Natalia Szkarapecka z Miejskiego Domu Kultury w Przemyślu
 Gracjan Wrona ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu
 Daria Szydłowska z Przedszkola nr 13 w Przemyślu
 Oskar Iwaniuk i Wiktoria Piętak z Przedszkola nr 9 w Przemyślu
 Natalia Palko z Przedszkola nr 2 w Przemyślu
 Aleksander Słobodziak , Sebastian Koniuszy i Mateusz Matys z Przedszkola nr 3 w Przemyślu
 Roksana Leja i Rafał Stecyk z Przedszkola nr 14 w Przemyślu
 Klaudia Walczyszyn z Przedszkola nr 4 w Przemyślu
 Gabriela Halicka z Przedszkola nr 16 w Przemyślu

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace są eksponowane na wystawie w Przemyskiej Bibliotece Publicznej 9 i 10 maja. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom i życzymy nieustającej przygody w świecie dobrych książek i szlachetnych barw.

GALERIA ZDJĘĆ
fot. H. Lasko

  ARCHIWUM


  2011-2012