KONFERENCJE


Konferencja
Cyfryzacja oraz wydawnictwa elektroniczne
a zbiory tradycyjne w województwie podkarpackim    17 kwietnia 2013 r. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli odbyła się konferencja Cyfryzacja oraz wydawnictwa elektroniczne a zbiory tradycyjne w województwie podkarpackim, zorganizowana przy współpracy podkarpackich struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Przemyskiej Biblioteki Publicznej oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddziału w Przemyślu. W konferencji udział wzięli Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, przewodnicząca Zarządu Głównego SBP Elżbieta Stefańczyk, dyrektorzy bibliotek, instytucji kultury i edukacji, jak również bibliotekarze różnych typów podkarpackich bibliotek oraz przedstawicielki Obwodowej Biblioteki dla Dzieci we Lwowie.
    Konferencję otworzył i zgromadzonych powitał Piotr Pilch dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Paweł Kozioł dyrektor Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Konferencję prowadziła Ewa Lis, bibliotekarz Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Na wstępie konferencji wystąpił Prezydent Robert Choma, który wręczył również odznaczenia i medale bibliotekarzom przyznane za długoletnią pracę na rzecz bibliotekarstwa, upowszechniania kultury oraz zaangażowanie w działalność przemyskich struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Uhonorował złotym Medalem za Długoletnią Służbę, przyznanym przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego, bibliotekarzy Przemyskiej Biblioteki Publicznej: Halinę Galinis, Marię Grin i Zbigniewa Pansewicza oraz Zofię Kuźmę z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku. Brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego wręczył Ewie Lis, a Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej - dr Annie Siciak.
    W temat nowych kierunków i możliwości cyfryzacji w polskich bibliotekach wprowadził uczestników konferencji pierwszy referat pt. Cyfryzacja zbiorów bibliotecznych to potrzeba czy konieczność przedstawiony przez Elżbietę Stefańczyk, pracownika Biblioteki Narodowej, który wskazał na konieczność tworzenia kolekcji cyfrowych w oparciu o przyjęte standardy, aby były profesjonalnymi archiwami cyfrowymi i przetrwały zmiany technologiczne.
    Celem konferencji było wskazanie na doświadczenia wynikające z tworzenia kolekcji cyfrowych w podkarpackich bibliotekach. Temat funkcjonowania i perspektywy rozwoju Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej przybliżyły referaty dyrektor Barbary Chmury oraz Bożeny Jandy z WIMB w Rzeszowie. O digitalizacji zbiorów regionalnych i doświadczeniach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej opowiedział dyrektor Andrzej Dominik Jagodziński. Z kolei Stanisław Wójtowicz przedstawił doświadczenia Krośnieńskiej Biblioteki Cyfrowej po dwóch latach w przestrzeni wirtualnej.
Temat zbiorów tradycyjnych a multimediów na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu przedstawiła jej dyrektor Elżbieta Tkacz po przeszło półrocznym funkcjonowaniu placówki w nowoczesnym lokalu. Konferencję zakończyło wystąpienie Agaty Pilawy, która w ciekawy sposób przybliżyła kolekcję pocztówek regionalnych Przemyskiej Biblioteki Publicznej oraz wady i zalety kolekcji tradycyjnej i cyfrowej.
    Cyfryzacja jest rodzajem działalności, pozwalającym na udostępnianie szerokiej grupie odbiorców zasobów bibliotek tradycyjnych, a zarazem ważnym ogniwem w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Konferencja była ciekawą inicjatywą służącą zgłębianiu tego tematu, wymianie doświadczeń, doskonaleniu zawodowemu, a przede wszystkim spotkaniu integracyjnemu podkarpackich bibliotekarzy.

PROGRAM KONFERENCJI

GALERIA ZDJĘĆ

fot.A.Podulka fot.A.Podulka