ARCHIWUM KONKURSÓW 2011 - 2012


XXVI TURNIEJU WIERSZY JEDNEGO POETY


P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia jury XXVI Turnieju Wierszy Jednego Poety, poświęconego twórczości Jerzego Kronholda,
przeprowadzonego w dniu 8 grudnia 2012 roku w Przemyskiej Bibliotece Publicznej


Jury w składzie:
- Jerzy Kronhold – przewodniczący
- Ewa Dziewulska
- Barbara Łapka
- Krzysztof Lisowski

po wysłuchaniu 29 uczestników, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

I nagrody otrzymują: Karolina Abramowicz, Gabriel Dubiel, Maciej Jędruch
II nagrody: Gabriela Bury, Jan Mazepa, Piotr Raganowicz - Macina, Alicja Skibicka
III nagrody: Michał Kurek, Katarzyna Lis, Natalia Pelc, Magdalena Zarembska

Wyróżnienia otrzymują: Żaneta Homa, Izabela Krubnik, Kornelia Kurasz, Dominika Nazar, Piotr Niemiec, Justyna Rokosz, Grzegorz Stolowski, Kamil Tarnawski

Komisja z satysfakcją i radością odnotowuje kolejne spotkanie młodzieży ze współczesną poezją. Turniej Wierszy Jednego Poety w Przemyskiej Bibliotece Publicznej należy do najpiękniejszych wydarzeń kulturalnych. Jesteśmy przekonani, że jego wartość zawsze będzie siłą napędową dla następnych edycji, a bohaterami będą jak dotąd najlepsi współcześni poeci.
Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród książkowych: Urzędowi Miejskiemu w Przemyślu oraz Przemyskiej Bibliotece Publicznej, której dziękujemy również za miłą i ciepłą atmosferę towarzyszącą kolejnej edycji imprezy.

fot. A. Podulka fot. A. Podulka


Konkurs na prezentację multimedialną
JANUSZ KORCZAK - LEKARZ, PISARZ, WYCHOWAWCA


P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia iury konkursu na prezentację multimedialną
JANUSZ KORCZAK - LEKARZ, PISARZ, WYCHOWAWCA,
przeprowadzonego w Przemyskiej Bibliotece Publicznej 7 grudnia 2012 roku

Jury w składzie:
Agata Pilawa
Katarzyna Bednarz-Soja
Henryk Lasko

stwierdza, że na konkurs wpłynęło 33 prezentacje multimedialne z 14 placówek: 11 gimnazjów i 3 szkół średnich miasta Przemyśla oraz powiatów przemyskiego i jarosławskiego. Komisja po obejrzeniu przac postanowiła przyznać:

I nagrodę - Maciejowi Gierczakowi z Zespołu Szkół we Fredropolu
II nagrodę - Kamilowi Karasiowi z Gimnazjum w Medyce
III nagrodę - Agnieszce Krasce z Gimnazjum nr 1 w Przemyślu

Ponadto przyznano 8 wyróżnień, które otrzymują:
- Dominika Delmanowicz z Gimnazjum nr 1 w Przemyślu
- Aneta Zachodnia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
- Sabina Bojda z Zespołu Szkół we Fredropolu
- Krystian Serwin i Anna Puchała z Zespołu Szkół w Grochowcach
- Małgorzata Radoń z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu
- Aneta Ambroziewicz z Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Przemyślu
- Paulina Figaj z Gimnazjum nr 5 w Przemyślu

Jury dziękuje uczniom za pracę i zaangażowanie włożone w przygotowanie prezentacji multimedialnych, które w różnorodny i ciekawy sposób przedstawiły biografię, działalność społeczno-kulturalną, medyczną, literacką i pedagogiczną Janusza Korczaka. Nauczycioelom zaś za wsparcie i patronowanie tej inicjatywie. Przemyskiej Bibliotece Publicznej za zorganizowanie konkursu i ufundowanie nagród.
Wierzymy, że konkurs był dobrą inicjatywą w sferze rozwijania umiejętności korzystania z technologii informacyjnej, jak również popularyzowania wiedzy o wielkich autorytetach intelektualnych i moralnych obecnej doby.
Zwracamy jednak uwagę uczniom, że niezwykle ważną rzeczą przy pozyskiwaniu informacji jest podawanie ich źródeł. Poszanowanie praw autorskich jest bowiem jedną z najistotniejszych zasad etycznych społeczeństwa informacyjnego.

fot. A. Podulka fot. A. Podulka


KONKURS PLASTYCZNY
W kręgu bohaterów książek współczesnych pisarzy dla dzieci i młodzieży

P R O T O K Ó Ł
z obrad jury oceniającego prace w konkursie plastycznym
W kręgu bohaterów książek współczesnych pisarzy dla dzieci i młodzieży,
przeprowadzonych w Przemyskiej Bibliotece Publicznej w dniu 30 maja 2012 roku

Jury w składzie:
Paweł Kozioł – przewodniczący
Henryk Lasko
Ewa Lis

po obejrzeniu 64. prac nadesłanych na konkurs, postanowiło nagrodzić 22. uczestników.
Są to: Jasia Rachwał i Zofia Slisz z Przedszkola nr 11 w Przemyślu, Zosia Sarna z Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu, Julia Baran z Gimnazjum nr 1 w Przemyślu, Anna Mahunik z Niepublicznego Gimnazjum im. H. Modrzejewskiej w Przemyślu, Agnieszka Sidorko z Gimnazjum we Fredropolu, Anna Leśniak z SP we Fredropolu, Ireneusz Chramiec z SP w Siedliskach, Małgorzata Kierepka z SP w Stubnie, Joanna Wujec z SP nr 4 w Przemyślu, Aleksander Semko i Małgorzata Sidor z SP nr 5 w Przemyślu, Klaudia Kot, Katarzyna Domagalska i Anna Białoń z SP nr 15 oraz Patrycja Zacharecka, Wiktoria Mazur, Łukasz Sowa, Gabryś Wojciechowski, Paulina Bluj, Gracjan Kaliszczak i Patrycja Kołcz z SP nr 1 w Przemyślu.

Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie w Przemyskiej Bibliotece Publicznej do 12 czerwca br. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie, a organizatorom za ufundowanie nagród.

 fot. A. Podulka fot. A. Podulka


PODRÓŻ DO KRAJÓW ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO - WIELKA BRYTANIA

Protokół z posiedzenia Jury konkursu językowego
PODRÓŻ DO KRAJÓW ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO - WIELKA BRYTANIA,
przeprowadzonego 19 maja 2012 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

Jury w składzie:
Agnieszka Wojnarowicz – przewodnicząca
Małgorzata Tomków
Katarzyna Bednarz-Soja - sekretarz

stwierdza, że do konkursu przystąpiło cztery szkoły Gimnazjum w Birczy, Gimnazjum w Medyce, Niepubliczne Gimnazjum nr 1 w Przemyślu oraz Gimnazjum w Grochowcach, których uczniowie przystąpili do części prezentacyjnej i części pisemnej konkursu. Po podliczeniu punktów przyznanych za prezentacje oraz za część pisemną komisja postanowiła przyznać:

pierwsze miejsce - Gimnazjum w Grochowcach
drugie miejsce - Gimnazjum w Medyce
trzecie miejsce- Gimnazjum w Birczy

Jury dziękuje uczniom i nauczycielom anglistom za wkład włożony w przygotowanie do konkursu. Przemyskiej Bibliotece Publicznej za zorganizowanie i ufundowanie nagród, natomiast Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych za wsparcie i patronowanie tej inicjatywie. Uważamy, że konkurs był ciekawą inicjatywą w sferze motywowania do nauki języków obcych oraz popularyzowania wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego.


VII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Gimnazjów
Więc chodź, pomaluj mój świat.
Kolor i barwa w poezji

Protokół
z posiedzenia jury VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjów
Więc chodź, pomaluj mój świat. Kolor i barwa w poezji
przeprowadzonego w Przemyskiej Bibliotece Publicznej w dniu 14 maja 2012 roku

Jury w składzie:
Ewa Dziewulska - przewodnicząca
Ewa Lis
Alicja Kunert

po wysłuchaniu 29 uczestników, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagrody otrzymują – Katarzyna Wojdylak z Gimnazjum im. Stowarzyszenia Absolwentów I LO i Jori Gerula z Gimnazjum nr 5 w Przemyślu
II nagrody – Karol Andrys z Gimnazjum nr 3 i Marta Gofryk z Gimnazjum im. Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu
III nagrody przyznano – Karolowi Rębiszowi z Gimnazjum w Birczy, Krzysztofowi Stysiowi z Gimnazjum w Drohojowie i Natalii Tkacz z Gimnazjum im. Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu

Wyróżnienia otrzymują: Angelika Kaciuba z Gimnazjum w Drohojowie, Alicja Hryń z Gimnazjum im. Absolwentów I LO, Maria Feduniewicz z Gimnazjum przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, Katarzyna Maniora z Gimnazjum nr 4, Mateusz Grodecki i Jacek Iwaszkiewicz z Gimnazjum nr 5 oraz Kamila Urban, Michał Sekuła i Marta Kikiela z Gimnazjum nr 1 w Przemyślu. Jury dziękuje wszystkim wykonawcom i ich opiekunom. Konkurs był kolejną okazją do spotkania z ciekawą literaturą i wymiany doświadczeń wykonawczych. Mamy nadzieję, że konkurs dla uczniów gimnazjów zgromadzi w latach następnych jeszcze większą grupę wykonawców. Dziękujemy Przemyskiej Bibliotece Publicznej za stworzenie gościnnej i ciepłej atmosfery i za ufundowanie nagród książkowych.


BAŚNIOWY ŚWIAT CZAROWNIC, MAGÓW I KRASNALI

Protokół
z posiedzenia komisji artystycznej konkursu BAŚNIOWY ŚWIAT CZAROWNIC, MAGÓW I KRASNALI, przeprowadzonego w dniu 10 maja 2012 roku w Muzeum Historii Miasta Przemyśla Oddziale Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Jury w składzie:
- Marek Mikrut, artysta plastyk
- Paweł Kozioł, historyk sztuki, dyrektor Przemyskiej Biblioteki Publicznej
stwierdza, że na konkurs wpłynęło 40 prac ze szkół, przedszkoli, bibliotek miasta i powiatu przemyskiego. Po obejrzeniu prac komisja postanowiła przyznać trzy nagrody i siedem wyróżnień

Nagrody otrzymują:
- Katarzyna Bereza, Agnieszka Pilip i Partycja Jamróż ze Świetlicy SP nr 4 w Przemyślu
- Sylwia Halendy, Weronika Mucha, Weronika nowacka ze SP w Siedliskach
- Aleksander Semko ze SP nr 5 w Przemyślu

Wyróżnienia otrzymują:
- Magdalena Karnas ze Świetlicy SP nr 4 w Przemyślu
- Joanna Wujec ze SP nr 4 W Przemyślu
- Laura Skibińska z ZPSM w Przemyślu
- Julia Lula ze Świetlicy SP nr 4 w Przemyślu
- Patrycja Segiet i Justyna Duńska z Zespołu Szkół we Fredropolu
- Maciej Danielewicz, Martyna Farian, Hubert Maculak, Karolina Wajda, Paulina Wilkasz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu
- Wiktoria Karakuszka ze SP nr 4 w Przemyślu

Dla nagrodzonych i wyróżnionych przygotowano nagrody ufundowane przez Muzeum Historii Miasta Przemyśla Oddział muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Przemyską bibliotekę Publiczną. Wszystkie prace eksponowane będą na wystawie w podziemiach Muzeum Historii Miasta Przemyśla.
Jury dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom, życząc nieustającej przygody w świecie dobrych książek, szlachetnych barw i magicznych kształtów. wyrażamy przekonanie, że konkurs był interesującą inicjatywą w sferze popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i promowania twórczej aktywizacji najmłodszych.


STROFY O PSACH, PIESKACH I PSIAKACH

Protokół
z posiedzenia komisji artystycznej konkursu recytatorskiego Strofy o psach, pieskach i psiakach, przeprowadzonego w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

Komisja artystyczna w składzie:
- Urszula Kozłowska – przewodnicząca
- Ewa Dziewulska
- Ewa Lis
po wysłuchaniu 34 recytatorów z przemyskich szkół podstawowych, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I. W kategorii uczniów klas od I do III:
I nagroda – Mateusz Czekierda z SP nr 4
II nagrody – Anna Karpińska i Aleksandra Soja z ZPSM
III nagrody – Aleksandra Kukurska z SP nr 4, Jowita Kułakiewicz z ZPSM i Anna Dziumak z SP nr 6

wyróżnienia otrzymują: Agnieszka Bąk z SP nr 15, Klaudia Mitiajew i Julia Skalska z SP nr 6, Oliwia Młot z ZPSM i Piotr Rojek z SP nr 16

II. W kategorii uczniów klas od IV do VI:
I nagrody – Klaudia Godos z SP nr 14, Maja Haliniak z SP nr 4, Iga Karasińska z ZPSM i Łukasz Szuba z SP nr 15
II nagrody – Martyna Cichocka i Zuzanna Szott z SP nr 14
III nagrody – Julia Mazurek i Gabriela Wołoszyn z ZPSM, Marta Piwko z SP nr 4 i Oliwia Wasiewicz z SP nr 15

Jury dziękuje wszystkim wykonawcom i opiekunom za przygotowanie uczestników. Stwierdzamy, że poziom konkursu był bardzo wysoki, co rokuje korzystnie na lata następne. Cieszymy się, że konkursy recytatorskie organizowane w przemyskiej Bibliotece zdobywają coraz większą rangę i uznanie w środowisku. Dziękujemy organizatorom za staranne przeprowadzenie imprezy i za piękne nagrody książkowe.

[fot.A. Podulka]

XXV TURNIEJ WIERSZY JEDNEGO POETYP R O T O K Ó Ł
z posiedzenia jury XXV Turnieju Wierszy Jednego Poety,
poświęconego twórczości Wojciecha Kassa, przeprowadzonego w dniu 10 grudnia 2011 roku
w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

Jury w składzie:
- Wojciech Kass – przewodniczący
- Barbara Łapka
- Jacek Napiórkowski

po wysłuchaniu 47 uczestników, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

I nagrody otrzymują:
Karolina Abramowicz z Lubaczowa, Jeremiasz Jankowiak z Przemyśla, Monika Siara z Jarosławia, Magdalena Szpyt z Lubaczowa, Konrad Żygadło z Jarosławia.

II nagrody:
Klaudia Gardziel z Przemyśla, Tomasz Gnap z Lubaczowa, Alicja Kunert z Przemyśla, Ewa Popowicz z Przemyśla, Magda Skibicka z Lubaczowa.

III nagrody:
Joanna Fudali z Dubiecka, Michał Kurek z Lubaczowa, Maciej Rojek z Przemyśla, Marta Siuśta z Jarosławia.

Wyróżnienia otrzymują:
Gabriela Bury z Lubaczowa, Aleksandra Cencora z Lubaczowa, Żaneta Homa z Jarosławia, Dominika Jasińska z Przemyśla, Dominika Kisała z Lubaczowa, Sołomija Łozyńska z Przemyśla, Klaudia Mikowska z Lubaczowa, Sylwia Mosur z Dubiecka, Natalia Nowopolska z Przemyśla, Bartek Wasieńko z Dynowa, Jolanta Wróbel z Przemyśla, Robert Żyła z Jarosławia.

Komisja z satysfakcją odnotowuje fakt, że Turniej Wierszy Jednego Poety obchodzi swój piękny jubileusz dwudziestego piątego spotkania z twórczością polskich współczesnych poetów. Tegoroczny Turniej, jego wysoki poziom i obecność na nim kolejnego pokolenia młodych ludzi i pracujących z nimi opiekunów potwierdza wartość imprezy oraz jej artystyczny i edukacyjny wymiar.
Z całego serca życzymy, aby poeci i ich poezja przez wiele następnych lat gościli w Bibliotece w Przemyślu, a tym samym w sercach i umysłach tych wszystkich, którzy zechcą w tych spotkaniach uczestniczyć.
Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród książkowych: Urzędowi Miejskiemu w Przemyślu, Wydawnictwu „Iskry” oraz Przemyskiej Bibliotece Publicznej, której dziękujemy również za miłą i ciepłą atmosferę towarzyszącą tegorocznej edycji oraz za wymyślenie tej wspaniałej imprezy dwadzieścia pięć lat temu.


[fot.A. Podulka] [fot.A. Podulka] [fot.A. Podulka]

KONKURS RECYTATORSKI
NIE OBEJDZIE SIĘ BEZ MISIAP R O T O K Ó Ł
z posiedzenia jury powiatowego konkursu recytatorskiego Nie obejdzie się bez misia
przeprowadzonego w dniu 21 listopada 2011 roku w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

Jury w składzie:
- Barbara Łapka – przewodnicząca
- Dorota Grząba
- Ewa Lis

po wysłuchaniu 66 recytatorów z klas I – IV szkół podstawowych Przemyśla i powiatu przemyskiego,
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrody otrzymują: Julia Mazurek, Maja Haliniak, Aleksandra Kukurska, Maksymilian Mirecki, Anna Karpińska, Karolina Wajda, Weronika Winiarz, Patrycja Jamróz, Patrycja Głowacz, Weronika Barszczak, Urszula Jarosz, Julia Skalska, Martyna Brożyniak i Sebastian Lenius.

Wyróżnienia przyznano: Gabrieli Klepak, Zofii Skwierczyńskiej, Sarze Grabas, Aleksandrze Kornaś, Kamili Hołówce, Wiktorowi Muzyce, Szymonowi Katanowi, Kamili Balickiej, Annie Dziumak, Gabrieli Ziobro, Wiktorowi Matysko, Natalii Drapale, Nikoli Magier, Gabrieli Głuszko, Ewelinie Pękalskiej.

Jury stwierdza, że poziom konkursu był zadowalający, a frekwencja przerosła wszelkie oczekiwania. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a ich opiekunom za zaangażowanie i staranne przygotowanie dzieci. Składamy podziękowania organizatorowi konkursu, Przemyskiej Bibliotece Publicznej, oraz fundatorom nagród książkowych – Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom i Przemyskiej Bibliotece Publicznej.


[fot.A. Podulka] [fot.A. Podulka] [fot.A. Podulka]

KONKURS PLASTYCZNY
PROSZĘ PAŃSTWA, OTO MIŚProtokół
z posiedzenia jury konkursu plastycznego Proszę państwa, oto miś,
przeprowadzonego 3 listopada 2011 roku w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

Jury w składzie:
- Paweł Kozioł
- Ewa Lis
- Henryk Lasko
- Katarzyna Bednarz-Soja

stwierdziło, że na konkurs wpłynęło 220 prac ze szkół, bibliotek oraz innych placówek kulturalnych Przemyśla i powiatu przemyskiego. Po obejrzeniu prac komisja postanowiła przyznać 20 nagród i 28 wyróżnień.

Nagrody otrzymują:
• Bartłomiej Wojdyło ze Szkoły Podstawowej w Krzywczy,
• Weronika Nowacka i Paulina Dziadek z Biblioteki Publicznej Filii w Jaksmanicach,
• Sylwia Halendy ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach,
• Patryk Bal ze Szkoły Podstawowej w Bachowie,
• Julia Długosz ze Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach,
• Julia Wilczek, Marcela Hausman, Alicja Gaweł, Maria Gut, Wiktoria Słabicka i Nikola Majgier ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu,
• Oliwia Glac ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu,
• Michał Fudali z Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
• Kalina Pietraszkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu,
• Anna Karpińska z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu,
• Jagoda Katan i Laura Stawarz ze Szkoły Podstawowej w Krasiczynie,
• Patrycja Skafirniak i Dominika Bratuń ze Szkoły Podstawowej we Fredropolu.

Wyróżnienia przyznano:
• Gabrieli Kurasz i Patrycji Niezgodzie z Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu,
• Darii Sroce z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu,
• Pawłowi Olchowemu ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu,
• Dominice Matys ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu,
• Annie Lipowskiej i Annie Kiełtyce ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu,
• Patrycji Jamróz, Katarzynie Berezie, Ewie Woźniczce i Katarzynie Sidor ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu,
• Weronice Golec, Gabrieli Wlazło, Wiktorii Zając z Zespołu Szkół we Fredropolu,
• Magdalenie Piaseckiej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Przemyślu,
• Emilii Szczygielskiej i Małgorzacie Obszarny z Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
• Arkadiuszowi Kuraszowi, Kindze Karpińskiej i Adrianowi Kuraszowi ze Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach,
• Julicie Bawickiej i Januszowi Podgórskiemu ze Szkoły Podstawowej w Kosienicach,
• Patrycji Zachareckiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu,
• Pawłowi Pryszlakowi ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Przemyslu,
• Martynie Wilk ze Szkoły Podstawowej w Krasiczynie,
• Mateuszowi Bilowi z Gminnej Biblioteki Publicznej w Medyce,
• Nokoli Zimoń z Biblioteki Publicznej Filii w Lesznie,
• Liliannie Gawron ze Szkoły Podstawowej w Torkach.

Nagrodzeni otrzymują nagrody ufundowane przez Przemyską Bibliotekę Publiczną oraz Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace eksponowane będą na wystawie w Przemyskiej Bibliotece Publicznej od 7 do 23 listopada br. Jury dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom, życząc nieustającej przygody w świecie dobrych książek i szlachetnych barw. Wyrażamy przekonanie, że konkurs był interesującą inicjatywą w sferze popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i promowania klasyki literatury dziecięcej.


[fot.A. Podulka] [fot.A. Podulka] [fot.A. Podulka]
[fot.A. Podulka] fot. A. Podulka

KONKURS ŚWIAT KSIĄŻEK ANNY ONICHIMOWSKIEJ


Protokół
z posiedzenia jury konkursu Świat książek Anny Onichimowskiej
przeprowadzonego w dniu 23 maja 2011 roku
w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

Jury w składzie:

Katarzyna Bednarz-Soja
Ewa Lis
Henryk Lasko


stwierdza, że w konkursie wzięło udział 26 uczestników reprezentujących 8 szkół i bibliotek publicznych Przemyśla i powiatu. Po ocenieniu dwóch kategorii, w jakich występowali uczestnicy, a więc części plastycznej dotyczącej wykonania ilustracji na okładkę do książek Dzień czekolady i Najwyższa góra świata) oraz testu na znajomość tych lektur jury przyznało:

dwa I miejsca:
Julii Mazurek z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu oraz Joannie Wujec ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu.

II miejsce: Gabrieli Flisak ze Szkoły Podstawowej we Fredropolu.

III miejsce: Dawidowi Pawliszakowi ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu.

Ponadto przyznano sześć wyróżnień: Weronice Król i Aleksandrze Galanty ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu, Joannie Skowronek, Gabrieli Bronkowskiej i Danielowi Bałutowi ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu oraz Annie Leśniak ze Szkoły Podstawowej we Fredropolu.

Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez organizatora. Natomiast prace plastyczne zostały wyeksponowane na wystawie w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.

Jury składa podziękowania organizatorom imprezy za przeprowadzenie konkursu. Dziękuje także wszystkim uczestnikom i ich opiekunom. Wyrażamy przekonanie, że konkurs był interesującą inicjatywą w sferze popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i promowania współczesnej literatury dzieciecej.


[fot.A. Podulka] [fot.A. Podulka] [fot.A. Podulka]

KONKURS JĘZYKOWY
PODRÓŻ DO KRAJÓW ANGIELSKIEGO
OBSZARU JĘZYKOWEGO -WIELKA BRYTANIAProtokół
z podsumowania konkursu językowego
PODRÓŻ DO KRAJÓW ANGIELSKIEGO
OBSZARU JĘZYKOWEGO -WIELKA BRYTANIA
16 maja 2011 roku w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

Konkurs składał się z części: prezentacyjnej i pisemnej. Wzięło w nim udział 15 uczestników z dwóch szkół: Gimnazjum nr 1 w Przemyślu oraz Gimnazjum w Grochowcach.

Zmagania konkursowe oceniało Jury w składzie:
- Agnieszka Andrzejewska (przewodnicząca)
- Małgorzata Tomków
- Katarzyna Bednarz-Soja (sekretarz)

Po obejrzeniu prezentacji Jury postanowiło przyznać wyróżnienie specjalne obydwu szkołom Gimnazjum nr 1 w Przemyślu oraz Gimnazjum w Grochowcach, ze względu na solidne przygotowanie, pomysłowość i zaangażowanie w prezentowane treści.

Natomiast po ocenie części pisemnej konkursu Jury postanowiło przyznać:

I nagrodę: Kornelii Steinmetz
II nagrodę: Hubertowi Górce
III nagrodę: Patrycji Bryckiej
IV nagroda: Martynie Butrak i Patrycji Buszcie

Jury dziękuje Przemyskiej Bibliotece Publicznej za zorganizowanie konkursu. Wszystkim uczniom składa podziękowanie za sumienne przygotowanie, natomiast nauczycielom za zaangażowanie i czas poświęcony przygotowaniu uczniów. Komisja wyraża nadzieję, że podjęta inicjatywa będzie kontynuowana w latach następnych.


[fot. A. Podulka] [fot. A. Podulka]

VI KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA GIMNAZJÓW „A MNIE JEST SZKODA LATA …”
- PORY ROKU W POEZJIP r o t o k ó ł
z posiedzenia komisji artystycznej VI Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjów „A mnie jest szkoda lata …” - pory roku w poezji, przeprowadzonego w dniu 7 maja 2011 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

Komisja w składzie:
- Krzysztof Lisowski
- Ewa Lis
- Barbara Łapka

po wysłuchaniu 20 uczestników konkursu postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia :

I nagroda – Marcelina Iwanów

II nagroda:
Marta Gofryk, Monika Stadnik, Krzysztof Styś

III nagroda:
Halina Gol, Jan Kornecki, Monika Słaba

Wyróżnienia otrzymują:
Iwona Brzeżawska, Katarzyna Dergun, Pamela Nawój, Martyna Skorża

Komisja serdecznie dziękuje organizatorom konkursu oraz wszystkim uczestnikom i ich opiekunom. Przebieg konkursu pozwala mieć pewność, że jego cel, jakim jest wprowadzanie młodzieży w wartościową literaturę i praca nad kształceniem kultury żywego słowa jest w pełni realizowany. Życzymy wszystkim kontynuowania przygody z poezją i serdecznie zapraszamy na kolejne edycje konkursu.

KONKURS RECYTATORSKI STROFY O PORACH ROKU


PROTOKÓŁ
z posiedzenia jury Konkursu Recytatorskiego STROFY O PORACH ROKU,
przeprowadzonego w Przemyskiej Bibliotece Publicznej 28 marca 2011 roku

Jury w składzie:
- Mateusz Pieniążek – przewodniczący
- Ewa Lis
- Paweł Sroka

po wysłuchaniu 48 recytatorów, uczniów przemyskich szkół podstawowych, postanowiło, co następuje:


W kategorii uczniów klas od I do III
I nagrodę otrzymuje Maja Haliniak z SP nr 4
II nagrodę przyznano Annie Wołoszyn z ZPSM
dwie III nagrody – Wiktorii Ryzner z SP nr 11 i Kindze Horochowik z ZPSM
wyróżnienia otrzymują: Karolina Kocur z SP nr 1, Rafał Raczkowski i Piotr Rojek z SP nr 16 oraz Justyna Łasyczka i Wiktoria Rogólska z SP nr 17.

W kategorii uczniów klas od IV do VI:
I nagrodę przyznano Marcie Gofryk z SP nr 15
dwie II nagrody otrzymują Iga Karasińska z ZPSM i Martyna Cichocka z SP nr 14
dwie III nagrody – Aleksandra Bernatek z ZPSM i Karolina Organ z SP nr 14
wyróżnienia w tej kategorii przyznano: Marcie Piwko z SP nr 4, Wiktorii Lech z SP nr 6, Gabrieli Potoczniak i Aleksandrze Bednarczyk z ZPSM oraz Szymonowi Kuchcińskiemu i Ignacemu Kuchcińskiemu z SP nr 1

Jury podkreśla z zadowoleniem, że poziom konkursu był wysoki, a liczny udział młodych wykonawców miał swe przełożenie na jakość ich występów. Dziękujemy serdecznie wszystkim recytatorom i ich opiekunom, i liczymy na częste spotkania w bibliotece – nie tylko na konkursach z cyklu „Strofy o…”.