ARCHIWUM KONKURSÓW 20010

XXIV TURNIEJU WIERSZY JEDNEGO POETY

P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia jury XXIV Turnieju Wierszy Jednego Poety,
przeprowadzonego w Przemyskiej Bibliotece Publicznej w dniu 11 grudnia 2010 roku

Jury w składzie:
1. Stanisław Stabro – przewodniczący
2. Barbara Łapka
3. Krzysztof Lisowski

po wysłuchaniu 47 uczestników, postanowiło, co następuje:

I. W kategorii recytatorów dorosłych
- I nagrodę otrzymuje – Maciej Wątróbski
- II nagrodę otrzymują: Piotr Czekalski, Mateusz Kołakowski

II. W kategorii młodzieży szkolnej
- I nagrody otrzymują: Karolina Abramowicz, Ewa Popowicz
- II nagrody otrzymują: Izabela Kanak, Anita Polakowska, Marcelina Iwanów
- III nagrody otrzymują: Ewelina Ferlejko, Monika Siara, Agata Skobyłko, Agata Socha, Iwanna Szemiakina

- Wyróżnienia w tej kategorii otrzymują:
Gabriela Bury, Karolina Bartoń, Dominika Kisała, Salomija Łozyńska, Beata Madaj, Mateusz Mędroń, Klaudia Mikowska, Maciej Rojek, Marta Siuśta, Ireneusz Szott, Magdalena Szpyt, Jolanta Wróbel, Robert Żyła.

Dwadzieścia cztery edycje Turnieju Wierszy Jednego Poety i nie słabnące nim zainteresowanie potwierdzają zasadność organizowania co roku spotkania z polską poezją współczesną i dają powód do radości, że już kolejne pokolenie młodych ludzi kształtowane jest na najlepszych wzorcach literackich.
Komisja wyraża swoje uznanie dla wysokiego poziomu prezentacji oraz bardzo dziękuje i gratuluje zaangażowania wszystkim wykonawcom i instruktorom.
Dziękujemy również Przemyskiej Bibliotece Publicznej za przygotowanie Turnieju oraz ciepły i serdeczny klimat, a Urzędowi Miejskiemu w Przemyślu za ufundowanie nagród książkowych dla uczestników Turnieju.

fot. J. Szwic


PROSZĘ PAŃSTWA, OTO MIŚ
- konkurs międzyszkolny


P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia jury międzyszkolnego konkursu Proszę państwa, oto miś,
przeprowadzonego w dniu 18 października 2010 roku w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

Jury w składzie:
Ewa Lis – przewodnicząca
Barbara Drwal - Demkiewicz
Dorota Grząba
Maria Cholewka

stwierdza, że w konkursie wzięło udział 9 drużyn reprezentujących szkoły i biblioteki publiczne Przemyśla i powiatu. Po ocenieniu trzech kategorii, w jakich występowali uczestnicy, a więc transparentu bądź logo, konkursu na znajomość książkowych misiów i prezentacji artystycznej, przyznano następujące miejsca:

I miejsce otrzymuje drużyna z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu
dwa II miejsca – drużyny ze Szkoły Podstawowej w Stubnie i zespół reprezentujący Bibliotekę Publiczną w Jaksmanicach i Szkołę Podstawową w Siedliskach
III miejsce przyznano drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Fundację ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom i Przemyską Bibliotekę Publiczną.

Jury składa podziękowania organizatorom imprezy za wzorowe przeprowadzenie konkursu i rodzinną atmosferę. Dziękuje także współorganizatorom: Wydziałowi Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego oraz SBP Oddziałowi w Przemyślu. Jak również składa podziękowania wszystkim uczestnikom i ich opiekunom. Wyrażamy przekonanie, że konkurs był interesującą inicjatywą w sferze popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci.


V POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI DLA GIMNAZJÓW
KTO NA ŁAWCE WYCIĄŁ SERCE... MIŁOŚĆ W POEZJI


Protokół
z posiedzenia jury V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjów
Kto na ławce wyciął serce... Miłość w poezji
, przeprowadzonego
w Przemyskiej Bibliotece Publicznej w dniu 15 maja 2010 roku


Jury w składzie:

Paweł Sroka - przewodniczący
Ewa Lis
Alicja Kunert
po wysłuchaniu 20 uczestników, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

dwie I nagrody otrzymują Marcelina Iwanów z Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO i Ewa Popowicz z Gimnazjum nr 7
trzy II nagrody – Maciej Jędruch i Maciej Rojek z Gimnazjum nr 5 oraz Jolanta Wróbel z Gimnazjum w Orzechowcach
dwie III nagrody przyznano Natalii Łopuszyńskiej z Gimnazjum nr 7 i Karolinie Obuch z Gimnazjum nr 4

Wyróżnienia otrzymują: Martyna Skorża, Monika Słaba, Katarzyna Stadnik i Iwona Chamuła z Gimnazjum nr 5, Krzysztof Styś, Rafał Michałowicz i Izabela Lorenowicz z Gimnazjum w Drohojowie oraz Alicja Hryń z Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO

Jury dziękuje wszystkim wykonawcom i ich opiekunom. Konkurs był kolejną okazją do spotkania z ciekawą literaturą i wymiany doświadczeń wykonawczych. Mamy nadzieję, że konkurs dla uczniów gimnazjów zgromadzi w latach następnych jeszcze większą grupę wykonawców. Dziękujemy Przemyskiej Bibliotece Publicznej za stworzenie gościnnej i ciepłej atmosfery i za ufundowanie nagród książkowych.


KONKURS RECYTATORSKI STROFY O MIASTACH


Protokół
z posiedzenia komisji artystycznej konkursu recytatorskiego Strofy o miastach,
przeprowadzonego w dniu 29 marca 2010 roku


Komisja artystyczna w składzie:
- Kalina Jerzykowska – przewodnicząca
- Ewa Dziewulska
- Ewa Lis
po wysłuchaniu 24 recytatorów postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I. W kategorii uczniów klas od I do III:
I nagrodę – Michałowi Jaroszowi
dwie II nagrody – Janowi Żurkowi i Weronice Makarze
dwie III nagrody – Marcie Piwko i Idze Karasińskiej

wyróżnienia otrzymują: Paweł Korobczak I Aleksandra Bednarczyk

II. W kategorii uczniów klas od IV do VI:
I nagrodę otrzymuje Aleksandra Bernatek
II nagrodę – Iwona Chodań
dwie III nagrody – Jori Gerula i Kamila Hamryszczak

wyróżnienia w tej kategorii przyznano: Marcie Gofryk, Łukaszowi Serwańskiemu, Aleksandrze Stelmaszczyk, Michałowi Wojtowiczowi i Ewie Solskiej

Jury dziękuje wszystkim wykonawcom i opiekunom za przygotowanie uczestników. Stwierdzamy, że poziom konkursu był wysoki, co rokuje korzystnie na lata następne. Cieszymy się, że konkursy recytatorskie organizowane w przemyskiej Bibliotece zdobywają coraz większą rangę i uznanie w środowisku. Dziękujemy organizatorom za staranne przeprowadzenie imprezy i za piękne nagrody książkowe.
[Rozmiar: 69155 bajtów]