ARCHIWUM KONKURSÓW 2013


Konkursu na prezentację multimedialną
ALEKSANDER FREDRO „Piszmy komedyje, grajmy tragedyje na tym świecie…”

Protokół z posiedzenia jury
Konkursu na prezentację multimedialną
ALEKSANDER FREDRO „Piszmy komedyje, grajmy tragedyje na tym świecie…”
przeprowadzonego w Przemyskiej Bibliotece Publicznej 5 grudnia 2013 r.Jury w składzie:
Agata Pilawa
Katarzyna Bednarz Soja
Henryk Lasko
stwierdziło, że na konkurs wpłynęło 25 prezentacji multimedialnych z 10 placówek (gimnazjów oraz szkół średnich miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego.
Komisja po obejrzeniu prezentacji postanowiła przyznać:

Dwie I nagrody – Aleksandrze Gierlach z Gimnazjum w Medyce i Mateuszowi Klimczykowi z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu.
Dwie II nagrody – Paulinie Dzimirze i Paulinie Jamróz z Gimnazjum we Fredropolu.
Dwie III nagrody – Mateuszowi Bąkowi z Gimnazjum w Żurawicy i Justynie Domce z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu.

Ponadto przyznano dziewięć wyróżnień, które otrzymują:

Daria Chruścicka z Publicznego Gimnazjum w Nienadowej
Kamil Fedasz z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu
Gerard Józefowski z Niepublicznego Gimnazjum „Morawa” w Przemyślu
Iwona Klein z Gimnazjum w Żurawicy
Klaudia Kucaj i Sylwia Peszko z Publicznego Gimnazjum w Orłach
Krystian Rabski i Adam Lichota ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Przemyślu
Katarzyna Szczepaniak z Gimnazjum w Medyce

Jury dziękuje uczniom za kreatywność i zaangażowanie w tworzeniu prezentacji multimedialnych, które w różnorodny i ciekawy sposób przedstawiły biografię i twórczość Aleksandra Fredry. Nauczycielom za wsparcie i patronowanie tej inicjatywie. Natomiast Przemyskiej Bibliotece Publicznej oraz Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom za ufundowanie nagród. Wierzymy, że konkurs był dobrą inicjatywą w sferze rozwijania umiejętności korzystania z technologii informacyjnej, jak również popularyzowania klasyki literatury polskiej.

GALERIA ZDJĘĆ

fot. A. Kunert fot. A. Kunert


XII Powiatowy konkurs plastyczny na ilustracje
do utworów CZESŁAWA JANCZARSKIEGOProtokół z posiedzenia jury XII Powiatowego konkursu plastycznego na ilustracje do utworów Czesława Janczarskiego, które odbyło się w dniu 14.11.2013 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej .

Jury w składzie: Paweł Kozioł - dyrektor PBP, Henryk Lasko – artysta plastyk, Maria Wodnicka – kierownik Oddziału dla Dzieci .
Po obejrzeniu 249 postanowiło przyznać 10 nagród i 30 wyróżnień.

Nagrody otrzymują:
Martyna Foryś i Gabriela Szal z Krasiczyna, Patrycja Amarowicz z Olszan, Damian Pękalski i Bartłomiej Wojdyło z Krzywczy, Natalia Kwolik z Jaksmanic, Gabriela Pruś i Alicja Pańczak z Centrum Kulturalnego w Przemyślu, Emilka Grochała i Nikola Ptak z Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu.

Wyróżnienia otrzymują:
Katarzyna Lisowiec, Wiktoria Olszańska, Sebastian Rzepczyński z Krasiczyna, Weronika Fudali, Hubert Podolak i Magdalena Rostecka z Krzywczy, Marek Banaś, Aleksandra Burchała, Wiktor Kaszycki, Katarzyna Rosinol z Babic, Arkadiusz Kurasz, Szymon Długosz, Wiktoria Banaś, Maja Perełko, Jakub Kurpeta, Karol Waśko, Julia Nowak i Kinga Karpińska z Ruszelczyc, Michał Kozar z Leszna, Wiktoria Balicka i Przemysław Bobko z Kozienic, Klaudia Dykas z Orzechowiec, Jakub Szczygielski, Karolina Kołodziej, Otylia Kania, Piotr Malarczyk i Julia Sycz z Centrum Kulturalnego w Przemyślu oraz Roksana Romanowska i Marcela Hausman z Młodzieżowego Domu Kultury w PrzemyśluKONKURS RECYTATORSKI
„PAMIĘĆ I SŁOWO II”


PROTOKÓŁ
z posiedzenia jury konkursu recytatorskiego Pamięć i Słowo II, przeprowadzonego
w dniu 12 października 2013 roku w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

Jury w składzie:

- Marcin Ehrlich – przewodniczący
- Alicja Kunert
- Dariusz Pado

po wysłuchaniu 44 wykonawców postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii poezji śpiewanej:
I nagrodę otrzymuje Aleksandra Lechocińska z Przemyśla
II nagrodę – Katarzyna Mielnikiewicz z Przemyśla

W kategorii recytatorów dorosłych:
I nagrodę przyznano Tamarze Ryzner z Przemyśla
trzy II nagrody otrzymują: Tomasz Gnap i Karolina Abramowicz z Lubaczowa oraz Magdalena Maruszak z Leżajska

W kategorii recytatorów – młodzieży szkolnej:

dwie I nagrody otrzymują: Weronika Czyrny z Leżajska i Michał Kurek z Lubaczowa
trzy II nagrodY: Katarzyna Lis z Jarosławia, Karol Łoziński z Przemyśla i Filip Sołek z Leżajska
trzy III nagrody przyznano: Aleksandrze Stelmaszczyk, Aleksandrze Bernatek i Mateuszowi Grodeckiemu z Przemyśla

Wyróżnienia otrzymują: Żaneta Homa i Kinga Wygnaniec z Jarosławia oraz Izabela Krubnik, Justyna Rokosz, Magdalena Zarembska i Justyna Kąkol z Lubaczowa.

Jury z satysfakcją podkreśla wysoki poziom konkursu oraz ciekawe wybory repertuarowe. Dziękujemy sponsorom: Przemyskiej Bibliotece Publicznej, Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Fundacji Judaica, Wydawnictwu Austeria, Zakładom Azotowym w Tarnowie-Mościcach oraz Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej za ufundowanie cennych nagród książkowych. Organizatorom: Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich – Oddziałowi w Przemyślu oraz Przemyskiej Bibliotece Publicznej im. Ignacego Krasickiego składamy gorące podziękowania za stworzenie niezwykle serdecznej i twórczej atmosfery.

GALERIA ZDJĘĆ

fot.K.Bednarz


KONKURS PLASTYCZNY
„ŚWIAT UROCZY WIERSZY JULIANA TUWIMA”,


Protokół
z posiedzenia jury Powiatowego Konkursu Plastycznego „Świat uroczy wierszy Juliana Tuwima”, przeprowadzonego w dniu 28 maja 2013 roku w Przemyskiej Bibliotece PublicznejJury w składzie:
- Brunon Lemek, artysta plastyk - przewodniczący
- Henryk Lasko, artysta plastyk
- Ewa Lis, pracownik Przemyskiej Biblioteki Publicznej

stwierdza, że na konkurs wpłynęło 288 prac plastycznych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz bibliotek i placówek kulturalnych powiatu przemyskiego. Nagrodzono i wyróżniono 50 prac.

Nagrody otrzymują:
 Amelka Zych i Zuzanna Marciniec z Przedszkola nr 2 w Przemyślu
 Oliwia Grzybowska z Przedszkola nr 9 w Przemyślu
 Ewelina i Justyna Niemiec oraz Antoni Motylewicz z Przedszkola nr 4 w Przemyślu
 Gloria Siwa z Przedszkola nr 14 w Przemyślu
 Gabriela Liweń ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu
 Aleksandra Pilch ze Szkoły Podstawowej we Fredropolu
 Weronika Jajuga ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu
 Julia Malicka ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach
 Dominik Repich i Krystian Buś z Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Przemyślu
 Sara Radochońska ze Szkoły Podstawowej w Grochowcach
 Sandra Górecka z Gimnazjum im. Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu
 Emilia Sadowy z Gimnazjum nr 3 w Przemyślu
 Aleksandra Niemiec z Biblioteki Publicznej w Torkach
 Katarzyna Małogoska ze Świetlicy Socjoteraupetycznej „Perspektywa” w Przemyślu
 Klaudia Pilawa z Gimnazjum nr 1 w Przemyślu
 Magdalena Pudesz z pracowni MDK przy ul. Borelowskiego w Przemyślu

Wyróżnienia otrzymują:
 Emilia Dryjańska z Przedszkola nr 11 w Przemyślu
 Zuzanna Kołacz, Jakub Głubisz i Zuzia Czaja z Przedszkola nr 13 w Przemyślu
 Dawid Kołodziej z Przedszkola nr 20 w Przemyślu
 Angela Kaczmarek z Przedszkola nr 9 w Przemyślu
 Amelia Kłymińska z Przedszkola nr 4 w Przemyślu
 Zuzanna Chrapek, Nicola Strzelec, Kamil Wielgosz, Zuzanna Gomułczak i Karol Szaganiec z Przedszkola nr 19 w Przemyślu
 Katarzyna Wanat z Biblioteki Publicznej w Torkach
 Łukasz Jakobsze, Emilia Bielecka i Jakub Frydel z pracowni MDK przy ul. Borelowskiego w Przemyślu
 Anna Kicińska ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu
 Patrycja Latacz z Gimnazjum we Fredropolu
 Gabriela Orłów, Natalia Wołoszyn i Oliwia Wasiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu
 Paulina Dziadek ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach
 Paweł Tymowicz i Łukasz Buś z Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Przemyślu
 Joanna Wujec i Jan Fidor ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Przemyślu
 Dominika Kędzierska i Michał Krzyczkowski ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu
 Patryk Paduch i Patryk Korpal ze Szkoły Podstawowej w Kupiatyczach
 Konrad Kaczmarski z pracowni MDK przy ul. Św. Józefa w Przemyślu

Prace nagrodzone i wyróżnione zostały równocześnie zakwalifikowane na wystawę, która eksponowana będzie w Przemyskiej Bibliotece Publicznej w czerwcu br. Laureaci konkursu otrzymują nagrody książkowe ufundowane przez Przemyską Bibliotekę Publiczną.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy sukcesów w szkole oraz w działaniach artystycznych. Opiekunom, nauczycielom, bibliotekarzom i instruktorom składamy serdeczne podziękowania za piękną pracę z dziećmi.

Przemyśl, 28 maja 2013 roku

Konkurs językowy
PODRÓŻ DO KRAJÓW ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO
- STANY ZJEDNOCZONE


Protokół
z podsumowania konkursu językowego
PODRÓŻ DO KRAJÓW ANGIELSKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO – STANY ZJEDNOCZONE
przeprowadzonego 23 maja 2013 roku w Przemyskiej Bibliotece PublicznejJury w składzie:
- Agnieszka Wojnarowicz (przewodnicząca)
- Małgorzata Tomków
-Monika Siedlecka

stwierdziło, że w konkursie udział wzięło 20 uczniów z pięciu gimnazjów miasta i powiatu przemyskiego. Po obejrzeniu prezentacji oraz podsumowaniu części pisemnej komisja postanowiła przyznać:

I nagrodę: Gimnazjum nr 4 w Przemyślu
II nagrodę: Gimnazjum nr 5 w Przemyślu
III nagrodę: Gimnazjum w Grochowcach

Jury dziękuje uczestnikom konkursu i nauczycielom za zaangażowanie i rzetelne przygotowanie, zwłaszcza części prezentacyjnej konkursu. Przemyskiej Bibliotece Publicznej za jego zorganizowanie i ufundowanie nagród, natomiast Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych za wsparcie i patronowanie tej inicjatywie. Uważamy, że konkurs był ciekawą inicjatywą w sferze motywowania do nauki języków obcych oraz popularyzowania wiedzy o Stanach Zjednoczonych - kraju angielskiego obszaru językowego.

GALERIA ZDJĘĆ

fot.A. Kunert fot. M. Wajda


VIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI DLA GIMNAZJÓW
W MOIM MAGICZNYM DOMU. DOM W POEZJI


P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia jury VIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjów
W moim magicznym domu. Dom w poezji
przeprowadzonego w Przemyskiej Bibliotece Publicznej
w dniu 13 maja 2013 roku

Jury w składzie:
Danuta Chomiak - przewodnicząca
Ewa Lis
Alicja Kunert

po wysłuchaniu 40 uczestników, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagrody otrzymują – Marta Gofryk z Gimnazjum im. Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, Jori Gerula z Gimnazjum nr 5 w Przemyślu i Karolina Organ z Gimnazjum w Żurawicy

II nagrody – Natalia Tkacz z Gimnazjum im. Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, Maria Dyrkacz z Gimnazjum w Żurawicy i Angelika Kaciuba z Gimnazjum w Drohojowie

III nagrody przyznano – Izabeli Stasile i Natalii Serwin z Gimnazjum w Drohojowie oraz Aleksandrze Kuc z Gimnazjum nr 1 w Przemyślu

Wyróżnienia otrzymują: Oliwia Sanocka z Gimnazjum w Żurawicy, Artur Mazur i Gerard Józefowski z Gimnazjum „Morawa” w Przemyślu, Ilona Utzig i Karolina Kurpyta z Gimnazjum w Drohojowie, Ewa Podbilska i Bernard Preyer z Gimnazjum im. Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu, Jagoda Piątkowska i Patrycja Owsiany z Gimnazjum nr 1 w Przemyślu, Dominika Nazimek z Gimnazjum nr 4 w Przemyślu, Eliza Kochanowicz z Gimnazjum nr 5 w Przemyślu, Karolina Pelc z Gimnazjum w Grochowcach i Magdalena Sikoń z Gimnazjum w Krasiczynie

Jury dziękuje wszystkim wykonawcom i ich opiekunom. Konkurs był kolejną okazją do spotkania z ciekawą literaturą i wymiany doświadczeń wykonawczych. Cieszymy się, że obecna edycja konkursu zgromadziła liczną grupę uczestników z wielu szkół naszego miasta i powiatu. Jesteśmy przekonani, że konkurs ten wpisze się na stałe do kalendarza imprez recytatorskich naszego regionu. Dziękujemy Przemyskiej Bibliotece Publicznej za stworzenie gościnnej i ciepłej atmosfery i za ufundowanie nagród książkowych.XV KONKURS RECYTATORSKI
Strofy o muzyce


P R O T O K Ó Ł
z posiedzenia komisji artystycznej konkursu recytatorskiego Strofy o muzyce
przeprowadzonego w dniu 8 kwietnia 2013 roku w Przemyskiej Bibliotece Publicznej

Komisja artystyczna w składzie:
- Izabella Klebańska – przewodnicząca
- Mateusz Pieniążek
- Ewa Lis

po wysłuchaniu 31 recytatorów z przemyskich szkół podstawowych, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I. W kategorii uczniów klas od I do III:
I nagroda – Aleksander Zarębiński z ZPSM
II nagrody – Wiktoria Gefert z ZPSM i Zuzanna Łukasiewicz z SP nr 4
III nagrody – Julia Dolecka i Mateusz Czekierda z SP nr 4
wyróżnienia otrzymują: Oliwia Zapotocka z ZPSM, Natalia Hayder z SP nr 16 i Monika Pecuras z SP nr 4

II. W kategorii uczniów klas od IV do VI:
I nagrody – Maja Haliniak i Marta Piwko z SP nr 4
II nagroda – Martyna Cichocka z SP nr 14
III nagroda – Klaudia Godos z SP nr 14
wyróżnienia przyznano: Zuzannie Szott z SP nr 14, Ewie Oleszek z SP nr 15 oraz Julii Mazurek i Gabrieli Pilch z ZPSM

Jury dziękuje wszystkim wykonawcom i opiekunom za przygotowanie uczestników. Cieszymy się, że zapoczątkowany 15 lat temu konkurs istnieje, rozwija się i zdobywa zainteresowanie kolejnych pokoleń bardzo młodych ludzi, rozpoczynających swą przygodę ze słowem i literaturą. Dziękujemy organizatorom za staranne przeprowadzenie imprezy i za piękne nagrody książkowe.